Søg på tradium.dk

Personlig coaching

Hos Tradium er coaching en professionel samtaleform, der støtter op om behovet for at skabe afklaring, forståelse, retning og handling. Vi tilbyder individuelle coachingsamtaler i en fortrolig atmosfære, af ca. en times varighed.

 
 

Hos Tradium er coaching en professionel samtaleform, der støtter op om behovet for at skabe afklaring, forståelse, retning og handling.

Vi tilbyder individuelle coachingsamtaler i en fortrolig atmosfære, af ca. en times varighed.

Den forskel coachen kan gøre i de konkrete situationer er kontinuerligt at stille udfor- drende/udforskende spørgsmål. Coachen sætter gennem hele samtalen nye overvejelser op, åbner for andre vinkler og opfattelsespositioner, der øger kontakten til de ressourcer, man helt har glemt, man havde. Man genfinder den attitude og det gå på mod, der gør, at man lettere kan nå de nye mål, man har sat sig.

Du bestemmer

Den coachede bestemmer, hvad der skal tales om, men udgangspunktet for samtalen er arbejdsrelaterede udfordringer, om end pendulet lejlighedsvis kan svinge ud i privatsfæren.

Herudover tilbyder vi skræddersyede coachingsamtaler i forbindelse med eksempelvis:

  • Ledelsesudvikling
  • Karrieresparring
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Teamudvikling
  • Teamsamarbejde
  • Teamledelse