Søg på tradium.dk

Almen fødevarehygiejne - fjernundervisning

Arbejde med fødevarer og hygiejne
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Indhold

Kom på online kursus og lær at arbejde efter de almene gældende principper for hygiejne ved produktion af fødevarer.

Formål

Efter kurset kan du benytte de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad. Dette gælder også anvendelse af de relevante branchekoder.

Du lærer at bruge principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer. Du lærer også at udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

Du får viden om mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer. Denne viden lærer du at benytte til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Efter kurset kender du desuden de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning.

Du får viden om den gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Du lærer desuden at efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

Du får desuden viden om fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Form

Undervisningen foregår som online kurser på fjernundervisning.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte / ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

VIGTIGT: Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du altid kontakte kursussekretæren, der dog desværre KUN kan træffes på e-mail i øjeblikket. 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset