Søg på tradium.dk

Retail & Management

Fremtiden kræver viden og specialister. Retail & Management ruster dig til at klare udfordringer for detailhandel, salgsoptimering, projektledelse samt ledelses- og bestyrelsesarbejde.

Studerende på Retail og Management arbejder
 
 
 

Om Retail & Management

Styrk din profil med detailuddannelser og lederkurser

Tradium Retail & Management uddannelser følger den seneste udvikling og har fingeren på pulsen, så du er kvalificeret og omstillingsparat til alle udfordringer. Livslang læring er vores mantra. Vi stopper aldrig med at udvikle os som mennesker – og derfor er det vores fornemste opgave at støtte det enkelte menneske, erhvervslivet og samfundet i at vokse og gro.

Fælles for uddannelserne er, at vi arbejder med læring som en samlet proces, der rækker udover selve undervisningssituationen. Vi arbejder med begreberne før – under – og efter undervisning med udgangspunkt i dig. Vores synsvinkel på livslang læring er eksperimenterende og mangfoldig. Vi arbejder med det vi brænder for – at sikre kursister og elever får plusser på den personlige bundlinje.

Retail & Management er opdelt i to hovedspor – Retail og Management.

Retail

Tradium Retail tilbyder elevuddannelser i verdensklasse på alle niveauer til Dansk Detailhandel. Vi har et dedikeret mål om, at hver enkelt elev arbejder målrettet med salgsoptimering gennem salgsfremmende aktiviteter, og at der følges op på resultatet hver gang. Vi samarbejder med den enkelte virksomhed om at drive en behovstilpasset uddannelse, hvor eleven dagligt skaber vækst – i salget og i den personlige udvikling.

Management

Den ledelsesmæssige opgave bliver mere og mere kompleks. Tradium Management klæder nuværende og kommende ledere på til at kunne navigere ledelsesopgaven succesfuldt. Hos Tradium Management opnår deltagerne at få en lederuddannelse, hvor metoder og værktøjer matcher morgendagens krav til fremtidens ledere. Vi klæder fremtidens ledere på, til morgendagens krav.

 
Læs mere
+

Jeg har fået værktøjer og teorier, som kan kobles med praksis

Regina BraunDirektør
V1 Printcompany A/S
 
Undervisning i ledelse på Retail og Management
 
 

Retail & Management har fokus på dig og din fremtid

På Retail & Managements uddannelser er undervisningsformen tilpasset erhvervslivet, hvor gruppearbejde, projektforløb og faglige udfordringer er en del af en spændende undervisningsdag. Skab din egen fremtid igennem et højt fagligt niveau, der ruster dig til fremtidens arbejdsmarkedsmarked. - FRIHED – læs videre på dit drømmestudie - FAGLIGHED – få et højt fagligt niveau - FREMTID –uddan dig til fremtidens arbejdsmarked
 

Information

 
 
Aktiv 22 Elevakademi
 

Generelt


Tradium Retail & Management tilbyder elevuddannelser på alle niveauer til Dansk Detailhandel. 

Vi samarbejder med den enkelte virksomhed om at drive en behovstilpasset uddannelse, hvor eleven dagligt skaber vækst – i salget og i den personlige udvikling.

Læs mere om vores elevakademi

Aktiv 27 Efteruddannelse
 

Generelt


Tradium Retail & Management har fingeren på pulsen og følger de nyeste tendenser inden for efteruddannelsesområdet, så vi på den måde tager kravet til uddannelse alvorligt.

Livslang læring er et mantra for os. På den måde er vi med til at støtte det enkelte menneske, erhvervslivet og samfundet i at vokse og gro.

Vores synsvinkel på livslang læring er eksperimenterende og mangfoldig. Vi arbejder med det vi brænder for – at sikre kursister og elever får plusser på den personlige bundlinje.

Bliv udfordret og vælg den rette vej for din fremtid og karriere.

 

Pædagogik

Pædagogisk grundlag

Ved Tradium Retail & Management arbejder vi med læring som en samlet proces, der rækker udover selve undervisningssituationen. Vi arbejder med begreberne før – under – og efter undervisning.

Før

Inden du starter på kursus, vil du modtage en henvendelse fra os. Vi tror på effekten af en optimal forberedelse og tager derfor et medansvar, der kan bidrage hertil. Det betyder, at du udover de praktiske informationer om tid og sted også vil blive præsenteret for både dine undervisere og den undervisning, du kan forvente. Derudover vil du også modtage en forberedende opgave, så du er både fagligt og mentalt klar til den egentlige undervisning.

Under

Selve undervisningssituationen er naturligt den centrale del af kompetenceudviklingen. Et fokus alene på denne del, udløser dog ikke det samlede læringspotentiale. Vi arbejder derfor målrettet med at trække referencer til din praksis, og skabe sammenhæng med et øget udbytte til følge. Vi er kendt for at eksperimentere med de nyeste undervisningsmetoder, for at sikre det bedste outcome for den enkelte. Eksempler på dette kunne være flipped classroom, videoproduktioner og Blended learning.

Efter

Når kurset er gennemført, og hverdagen har meldt sig, vil du igen blive kontaktet af os. Vi tager en aktiv rolle for at sikre konkret anvendelse af kursets indhold, og således bidrage til en reel kompetenceudvikling. Du vil endvidere have mulighed for at genopleve sekvenser fra undervisningen, for at styrke anvendelsen af udvalgte emner. Hos Tradium Retail & Management får du således ikke tank-passer-undervisning, men alt det andet, der kan give dig de bedste muligheder for læring!

 

Kursusudbud

Aktiv 3 Referencer
 

Referencer


Tradium Retail & Management har mange gode samarbejdspartnere og tror på, at samarbejde gør stærk. Her kan du finde nogle udtalelser fra nogle af vores samarbejdspartnere og se, hvad de især værdsætter i vores daglige sparring og uddannelsestilbud.

 

T. Hansen

Lederuddannelse T. Hansen

“Vores butikschefer og souschefer uddannes i grundlæggende ledelse og konflikthåndtering,
kommunikation i samarbejde med Tradium Retail & Management.


Under uddannelsen bliver de udfordret fagligt på deres anvendelse af Ledelse i Praksis og
Det Personlige Lederskab udfordres blandt andet med 24 timer i naturen.

Vores butikschef, Kristian, fra T. Hansen Nørresundby skrev i hans evaluering:
”Det har været den bedste og mest udfordrende efteruddannelse jeg nogensinde har fået”.

Mikael Reinewald Mortensen
Distriktchef og uddannelsesansvarlig

 

Lyngfeldt A/S

Grundlæggende lederuddannelse samt akademiuddannelse i ledelse

“For at øge min egen forståelse for mine medarbejderes hverdag og forbedre mine egne kompetencer i forhold til at motivere og inspirere mine medarbejdere, valgte jeg at opsøge Tradium Retail & Management.

Der har gennem hele forløbet, været et formidabelt engagement fra fagligt kompetente undervisere.

Det har i høj grad motiveret mig selv, til at anskue min egen lederrolle fra et helt nyt perspektiv. Det har haft en yderst positiv effekt på både min egen, men også mine medarbejderes hverdag, da jeg selv er blevet
meget bevidst om hvilke reaktioner og konsekvenser min ledelsesstil og mine beslutninger medfører.

Jeg kan kun anbefale alle, at gennemgå et ledelsesforløb ved Tradium Retail & Management”.

Rune Fredenslund

Reservedelschef / Parts Manager

Lyngfeldt A/S

 

XL-Byg

Lederuddannelse XL-Byg

”Vi samarbejder med Tradium omkring lederuddannelse, fordi skolen har nogle dygtige undervisere, som formår at inddrage eksempler fra vores lederes hverdag i undervisningen.

Det gør læringen praksisnær i forhold til dagligdagen i en trælasthandel. Undervisningsformen giver endvidere plads til involvering og dialog. Vi tror på, at det øger indlæringen”.

HR & Kommunikationschef

Liselotte Christensen

XL-BYG

Aktiv 19 Kontakt
 

Her bor vi


Tradium Retail & Management

Uddannelsesadministration

Vester Allé 26
8900 Randers C
T 7011 1010

 

Kontaktpersoner

 

Find vej