Søg på tradium.dk

Almen fødevarehygiejne for F/I

Er du flygtning eller indvandrer? Vil du gerne lære om madfremstilling i restauranter, kantiner mv.? Tag på kursus og lær om fødevarehygiejne i køkkener.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Lær at arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Efter kurset kan du anvende de overordnede principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Du kan anvende viden om mikroorganismer til at hæmme mikroorganismers udvikling samt efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne. Du lærer de fleste fødevarebårne sygdomme at kende, deres årsag og udbredelse. Du lærer desuden den gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

Du får viden om fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater. Du kan efter kurset kommunikere om de almene og faglige emner inden for almen fødevarehygiejne i samarbejdet med kolleger.

På hold med deltagere med lavt læse- og skriveniveau vil der blive lagt mest vægt på mundtlig kommunikation såsom at lytte og tale.

Efter kurset kan du desuden omsætte viden, erfaringer, holdninger og handlinger i forhold til almen fødevarehygiejne fra din egen kultur til den danske kultur og tilbage igen. Det forbedrer dine evner til at bruge din egen kultur positivt i dit arbejde. Du kan forholde dig til dine kulturelle og holdningsmæssige barrierer og til dine egne handlemuligheder i forhold til det.

 
 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset