Søg på tradium.dk

Bygningsmaler - Anvendelse af Airless-sprøjter

Lær at vælge Airlessanlæg, materialer, viskositet, dyser og tryk til egnede bygningsmaleropgaver.

Værksted som studiemiljø på bygningsmaleruddannelsen
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som arbejder med sprøjtemaleopgaver inden for bygningsmalerfaget.

Mål:

Efter kurset kan du vælge påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg samt kan anvende airless-sprøjter og i den forbindelse vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver. Du kan installere, adskille, rense og servicere et airless-anlæg. Endelig kan du i dialog med kunden anvende den tillærte påføringsmetode, således at krav til lagtykkelse og dækningsgrad bliver opfyldt - også ved malebehandling af facader og gulve, hvor underlaget er beton. Derudover kan du sikre, at regler for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes ved arbejdets udførelse.

Varighed:

2 dage 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse

Kontaktperson


T 70 11 10 10   E amu-service@tradium.dk
 

Fag til kurset