Søg på tradium.dk

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder

Få viden om den nyeste gældende elsikkerhedslov og lær at bruge din viden i praksis.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer i anvendelse af Elsikkerhedsloven og de tilhørende relevante bekendtgørelser og standarder.

Mål

Kom på kursus og få viden om struktur og indhold i den gældende elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder herunder kendskab til regler for udførelse og dimensionering af elinstallationer.

Efter kurset har du specielt kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og dertilhørende standarder.

På baggrund af din viden fra kurset kan du overholde gældende lovgivning ved udførelse af elinstallationer. Du kan desuden identificere behov for samt lægge en plan for kvalitetssikring og dokumentation i henhold til de gældende bekendtgørelser og standarder.

 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset