Søg på tradium.dk

EUD-Praktikvejledning for uddannelsesansvarlige

Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlige i virksomheder inden for alle hovedforløbsbrancher skal have kendskab til.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er ansvarlig for bl.a.:

  • Ansættelse og fastholdelse af lærlinge
  • Planlægning af kvalificerede praktikforløb for lærlinge
  • Samspil med Tradium omkring lærlinges uddannelsesforløb

Efter endt kursus har du kendskab til:

  • Virksomhedens ansvar for elevens / lærlingens uddannelsesforløb jf. love og regler for uddannelsen
  • Virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog / praktikerklæring for eleven / lærlingen
  • Det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens / lærlingens præstationer og faglige udvikling
  • At elever / lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne
  • At der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever / lærlinge med funktionsnedsættelser.

Deltagerbetingelser

Deltagerprisen er 126 kr. for deltagere i AMU-målgruppen.

Der er mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120,68 kr. i timen.

For uddannelsesansvarlige, som ikke tilhører AMU-målgruppen er deltagerprisen 811,40 kr. Der er ikke mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Varighed

Kurset er på 1 dag.

 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset