Søg på tradium.dk

Malebehandlinger på betonoverflader

Lær at foretage fugtmålinger og på den baggrund udføre og kvalitetssikre malebehandlinger, som er i overensstemmelse med angivne betontyper. Du vil desuden lære at rådgive kunden om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader.

Tapetsering på værksted på bygningsmaleruddannelsen
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe:

Kurset er for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for området.

Mål:

Efter kurset kan du ud fra kendskab til gængse undersøgelsesmetoder foretage fugtmålinger og kan på baggrund af vurdering heraf udføre, tilrettelægge og kvalitetssikre malebehandlinger, som er i overensstemmelse med de angivne betontyper, og de anbefalinger, der i øvrigt vedrører malebehandling af beton. Du kan desuden udføre korrekt afrensning af betonoverflader og lette reparationer samt rådgive kunden om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader. Endelig kan du sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.

Varighed:

2 dage 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse

Kontaktperson


T 70 11 10 10   E amu-service@tradium.dk
 

Fag til kurset