Søg på tradium.dk

Nyheder

Bæredygtighed med udsyn

 
 

04. oktober 2023

Verdensmålsdag og klimaregnskab giver nye vinkler

Tradium har i det nye skoleår sat fokus på verdensmålene og bæredygtighed gennem skolens fælles verdensmålsdag og første version af skolens klimaregnskab. Det skal udfordre elever, medarbejdere og organisationen til at tænke nyt.

Som verdensmålsskole er et af de store nedslag i kalenderen den årlige fælles verdensmålsdag på Tradium, der bruges som en temadag til at rette fælles fokus mod bæredygtighed.

- Bæredygtighed er selvfølgelig ikke kun noget, vi arbejder med en gang om året. Det arbejder vi med i det store og små hver eneste dag. Og det er et vigtigt arbejde – ikke kun i forhold til at skabe forandringer på vores skole, men også for at give vores elever en forståelse for, hvor og hvordan man kan skabe forandring. Det bliver en mere og mere vigtig kompetence, fortæller Lars Michael Madsen, der er direktør for Tradium.

Temaet for Tradiums fælles verdensmålsdag, der blev holdt den 3. oktober, var ”spild.” Et tema som afdelingerne kunne tolke bredt og arbejde med som spild af eksempelvis tid, mennesker eller materialer.

 

Den bæredygtige skole

På verdensmålsdagen var spild også temaet for en fællesaktivitet for skolens fælles- og studieadministrationen. Her fik medarbejderne oplæg om lean i administrationen med fokus på ”de 8 spildtyper,” som de efterfølgende diskuterede og arbejde med i de enkelte afdelinger.

- Administrationen er selvfølgelige tænkt med i vores verdensmålsdag, fordi vi gerne vil udvikle en skolekultur, der gør bæredygtige værdier tydelige for alle medarbejdere og elever, fortæller Lars Michael Madsen.

Bæredygtighed er vigtig i værdier men også i skoledriften, hvor ressourceforbruget er et omdrejningspunkt. Derfor har Tradium fået et udarbejdet et klimaregnskab, hvoraf første version blev præsenteret i september ved det årlige strategiseminar for Tradiums bestyrelse. Det gav anledning til drøftelser i bestyrelsen af emner som kørsel, kødforbrug og hvordan man kan integrere klimaovervejelser i skolens daglige drift.

 

 Skrot fik nyt liv under verdensmålsdagen

Omverden ind på skolen og skolen ud af huset

Et omdrejningspunkt for verdensmålsdagen er også at gøre eleverne klogere ud fra forskellige virksomheder og samarbejdspartneres arbejde med bæredygtighed. Derfor havde skolen også besøg fra en lang række virksomheder, der fortalte om deres overvejelser om og arbejde med bæredygtighed.

For eksempel hørte elever fra businessuddannelserne oplæg om, hvordan Frode Lauersen har reduceret deres CO2 udledning med 18 % fra 2020 til 2022. På HHX fik 3.g’erne oplæg fra den danske virksomhed Monjasa, der leverer olie til shippingindustrien, og hørte om det potentiale og de udfordringer, der er i at lave forandringer i en branche, der står for 2,8 % af den globale CO2-udledning. Andre gæster på HHX talte Better World Fashion samt Reusers.

Flere elever var også ude af huset – det gjaldt blandt andet fodterapeutuddannelsen, hvor elever besøgte Affaldsterminalen i Randers samt mekanikerelever, der besøgte Jysk Automobil centrum for at høre om arbejdet med spild. Elever fra elektrikeruddannelsen besøgte ligeledes industrimessen ”HI-messen” i Herning og deltog her i forskellige workshops om bæredygtighed.

Netværk er en anden måde eleverne indgår i samspil omkring bæredygtighedsarbejde. Derfor var det også en stor nyhed, at Mathias Smed fra HHX i september blev udnævnt til UNESCO-ungeambassadør. Han indgår nu i et nationalt korps af ca. 15 ungeambassadører, der tager rundt på skoler og holder oplæg og workshops for lærere og elever om UNESCOs værdier, og hvordan de kan inddrages i skolemiljøer både fagligt og socialt.

 

På uddannelserne var der oplægsholdere
fra virksomheder og organisationer

 

Det bevidste og ubevidste overforbrug

I Tradiums Toolbox blev HTX-eleverne udfordret på deres tøjforbrug af Tænketanken Tekstilrevolutionen. Her skulle eleverne blandt andet forholde sig til, om de hver især var bevidste eller ubevidste overforbrugere af tøj. Ligeledes fik de indsigt i, hvordan jordens ressourcer opbruges langt hurtigere, end den naturligt kan følge med til. Den dag på året, hvor verdens befolkning teknisk set har opbrugt jordens ressourcer for året, kaldes ”Earth Overshoot Day”. I år var det den 2. august, så det er tydeligt, at kloden ikke kan følge med til vores forbrug.

Efter oplæggene fra Tekstilrevolutionen, skulle HTX-eleverne arbejdere videre i en workshop, der blandt andet handlede om klimavenligt tøj og appudvikling, hvorefter dagen blev afsluttet med en fernisering af elevernes kunstværker, omhandlende spild og tøjforbrug. I løbet af dagen, havde eleverne også mulighed for at bruge ”Bytte- og salgsbørsen”, hvor de kunne handle og bytte genbrugstøj.

Samme tanker havde også fundet vej til frisøruddannelsen, hvor både elever og undervisere havde brugt tøj med, som elever og andre besøgende kunne købe eller bytte sig til. Her var der godt salg i tøjet - blandt andet til elever, som tilfældigvis kom forbi og fik nyt gammelt tøj med hjem. 

Blandt Tradiums yngste elever blev verdensmålsdagen også markeret. Her arbejdede elever fra Grundforløb 1 (GF1) blandt andet sammen med Finderiet, som er en genbrugsbutik i Randers drevet af fleks- og skånejobbere, i et projekt omhandlende genbrug af cykeldele. Delene stammer fra de køretøjer, som eleverne på grundforløbets TEK-linje netop nu er ved at bygge og skal køre på, i forbindelse med afslutningen af GF1, kaldet ”Grand Prix”. Til køretøjerne bruger de blandt andet gamle cykler, hvoraf ubrugte dele hidtil er blevet kørt til skrot, men nu bliver kørt til Finderiet, som kan givet delene nyt liv.

 

 

Udvidet direktion
Kommunikationschef
M  3051 3121    E  uvo@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
Kommunikation- og marketing
Kommunikationskonsulent
M  5052 9687    E  ubj@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig