Søg på tradium.dk

Nyheder

En ny vej til uddannelse

 
 

17. august 2020

GF+ giver mulighed for at snuse til de forskellige erhvervsuddannelser

Hvis du eller en du kender, drømmer om at tage en håndværkeruddannelse, så er der forskellige måder at realisere det på. Typisk vil man som voksen kunne starte direkte på Grundforløb 2 (GF2), hvor man har valgt fagretning – eksempelvis som smed eller frisør.

Men for nogen kan det være rart at snuse til de forskellige uddannelser og få styrket deres studiemæssige kompetencer, inden de vælger retning og dermed vejen deres karriere skal tage i fremtiden.

-Vores nye studietilbud ”GF+” henvender sig til uafklarede elever med behov for opkvalificering af deres kompetencer. De har måske haft knap så gode erfaringer med skolegang samt dertilhørende krav og forventninger. Det kan også være unge, som ikke har gået i skole i mange år eller har sproglige vanskeligheder, forklarer Pernille Dyrmose Nielsen, der er teamleder ved Tradiums vejledningscenter og derfor har snakket med flere potentielle elever på uddannelsesforløbet.

 

Eleverne skal gøres trygge

Eleverne på GF+ har brug for at blive klædt på til at kunne komme igennem en GF2 og på sigt færdigøre en hel uddannelse. Derfor har lærerne også stort fokus på den enkelte elevs behov og drømme.

-Der kan være elever med diagnoser som angst, ADHD og lignende. Så det, der bliver arbejdet med, er det hele menneske ud fra de forskellige forudsætninger, som de har med i rygsækken, fortæller Janni Tommerup, der skal undervise på uddannelsen og i forvejen underviser på grundforløbet ved hotel, køkken og restaurant på Tradium.

Generelt skal eleverne også undervises i praktiske og konkrete færdigheder, som de direkte kan bruge til at komme videre i uddannelsessystemet, samt finde en læreplads. Ligeledes skal de præsenteres for de forskellige indgange, der findes til erhvervsfagene. Derfor kommer de også forbi de forskellige hovedområder på uddannelserne.

- Eleverne skal introduceres for områderne teknologi, byggeri og transport, kontor, handel og forretningsservice samt fødevarer, jordbrug og oplevelser. Derudover kommer de til at arbejde med arbejdspladskultur, faglig kommunikation, praktikpladssøgning og meget mere. Dette skal alt i alt skal styrke deres forløb på en erhvervsuddannelse, forklarer Pernille.

 

Sammen kan vi det meste

Selvom tiltaget netop skal hjælpe med at give de unge succesoplevelser og gøre dem klar til at studere, så bliver der stadig stillet krav. Eleverne vil møde udfordringer undervejs, men samtidigt får de værktøjer til at håndtere de problemstillinger, som er en del af at være elev på en uddannelse eller en praktikplads.

-Jeg forventer, at mine elever er engagerede og vil gøre, hvad de kan for at arbejde med dem selv og deres kompetencer, og jeg vil hjælpe dem hele vejen. Nogle gange vil de opleve, at det bliver svært, men sammen kan vi det meste. Så man må meget gerne være usikker samt have udfordringer og til at starte med måske også lidt ”modstand” mod nye ting, men hvis man er klar til at gøre, alt hvad man kan, så bliver det et dejligt forløb, forklarer Janni.

 

Flere udbydere

I Randers kan uddannelsen tages på Tradium, hvor eleverne får base der hvor de øvrige grundforløbselevers undervisning finder sted. Derudover er det muligt at tage forløbet ved SOSU Randers, hvor uddannelsen ligeledes ruster eleverne til at starte på en af skolens social- og sundhedsuddannelser. Ved begge skoler står vejlederne klar til en snak om mulighederne for at tage et GF+ forløb.

 

 

Vejledningscentret
Rekrutterings- og fastholdelseschef
M  3058 8991    E  pdn@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig