Søg på tradium.dk

Nyheder

Lær om design og 3D-print i skoletiden

 
 

23. august 2019

I Tradium FutureLab kan unge printe med 3D-printer, laserskære i træ og designe i VR samt meget mere – og det er ikke kun for elever på ungdomsuddannelserne, der afholdes også forløb målrettet elever fra 6. til 9. klasse.

Andreas Bastian Dalsaa er vant til at undervise gymnasieelever på Tradium HHX og HTX i teknologi, informatik og e-sport. Derfor har han også let ved, sammen med 2 kollegaer, at varetage instruktionen på Tradiums teknologiforløb i FutureLab, som er et eksperimentelt forløb i Tradium ToolBox. Her kan grundskoleelever prøve kræfter med eksempelvis 3D print og laserskæring, sådan som eleverne på HTX gør i deres undervisning. 

De unge kan dermed afprøve, om uddannelserne på Tradium kunne være noget for dem.

-Skolerne kan melde sig på de her hold, og så underviser vi dem eksempelvis i, hvad 3D print er, og hvordan det kan inkorporeres i den normale undervisning, forklarer Andreas. Han fortæller videre, at det er en del af arbejdet med SmartSkills, som omhandler at få flere unge til at blive nysgerrige på, hvad en erhvervsuddannelse egentlig er.

Forløbene tager eksempelvis udgangspunkt i temaer som ”En rejse i rummet” og ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. Mange af elementerne i undervisningen er også noget, som gymnasieeleverne kommer forbi. Men selvom der er flere ligheder i at undervise elever i grundskolen og gymnasiet, så er det dog ikke helt det samme.

-Eleverne, der går på de gymnasiale uddannelser, er allerede en smule mere låst fast, hvor dem i 8-9. klasse, de prøver nogle ting og ser, hvad der sker. Det er jo det, der er fedt, at man ser nogle helt anderledes kreative inputs, som man ikke kan forklare hvor kommer fra, fortæller Andreas.

Det skal virke i praksis
Forløbene målrettet grundskoleeleverne er i udgangspunktet de samme, uanset klassetrin. Dog har de et forskelligt fokus, for hvor projekterne i 6-7. klasse ikke behøves være helt så teknisk korrekte, så skal undervisningen gerne munde ud i konkrete og fungerende produkter for eleverne i 8-9. klasse. Andreas fremviser eksempelvis en lille raket, som er designet med 6 ben på bunden og kan ”opsendes” omkring 7 meter ved hjælp af trykluft. 

-Når vi instruerer 6-7 klasseelever, så er fokus på at lave produkter, der gør eleverne nysgerrige og tager udgangspunkt i hvad de syntes ser fedt ud. Når det derimod er 8-9 klasse elever der er herinde, så lægger vi mere vægt på, at de udvikler produkter der faktisk virker og teknisk set giver mening. Vi kan eksempelvis fjerne nogle ben på raketten, hvis det gør den bedre til at flyve.

Miljøvenlige materialer
På Tradium arbejder vi med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og derfor er det også nærliggende, at ny teknologi der anvendes i undervisningen, ikke blot skal være nyskabende og innoverende, men også bæredygtigt og skånsomt for miljøet. Af den årsag er de materialer der bruges i 3D printerne netop dette.

 -Det er bioplast, en binding som hurtigt opløses. Man kan for eksempel ikke opbevare vand i tingene vi printer særligt længe, så nedbrydes de – og sådan er det med alt det materiale, vi printer her, forklarer Andreas. Han fortæller også, at grundskoleeleverne kan benytte Tradiums faciliteter i forbindelse med deres afgangseksamener i 9. klasse og eksempelvis få lavet en model af deres eksamensprojekt.

Fakta

  • Undervisningen der tilbydes til grundskolerne, retter sig mod elever i 6. til 9. klassetrin.
  • Der er ofte 2 undervisere til stede på samme tid, når det er grundskoleelever, der arbejder i FutureLab, da eleverne har brug for mere vejledning end gymnasieeleverne.
  • Udstyret tæller 3D printere, computere med CAD-programmer installeret, VR-briller og laserskære.
  • Forløbene kan varieres i længde og omfang og tilpasses grundskolernes ønsker.
  • Underviserne kan komme ud på grundskolerne og introducere forløbene til eleverne.

Kontakt
Andreas Bastian Dalsaa
Adjunkt – Tradium HTX
abd@Tradium.dk

Tekst og billeder
Ulrik Burhøj Jepsen 

Om Tradium
Erhvervsskolen Tradium er et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud og AMU. Skolen beskæftiger ca. 460 medarbejdere og underviser 2.900 årselever på syv adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Tradium har en vision om at være en internationalt orienteret og stærk partner for erhvervslivet samt en udviklende og attraktiv arbejdsplads med professionelle medarbejdere. Læs mere på www.tradium.dk og følg os på Facebook.

 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig