Søg på tradium.dk

Nyheder

Godt netværk giver trivsel og rollemodeller

 
 

08. marts 2022

På tværs af Tradium, findes der netværk for piger og kvinder.

- Jeg lærer andre piger og kvinder at kende på erhvervsuddannelserne gennem vores netværk. Vi kan for eksempel bruge hinanden, når vi skal finde en læreplads. For nogle er det nemmere at snakke med andre piger om. Netværket viser også, at man ikke skal være bange for at tage en erhvervsuddannelse som pige. Der er også andre her, og der er et fællesskab blandt pigerne på erhvervsuddannelserne.

Sådan fortæller Kirstine Hvid Greve. Hun er ved at tage en EUX-tømreruddannelse og går på grundforløb 2 på Tradium. Og så er hun med i netværket ”Women and tools”, der blev startet op på Tradium i efteråret 2021.

I Kirstines klasse på grundforløb 1 var der kun to kvinder. Så det var fint allerede dér at møde andre kvinder gennem netværket.

- Vi mødes cirka en gang om måneden fra 17 til 19 og snakker om, hvad der er sket – nogen kan for eksempel være blevet svend. Vi spiser pizza og hygger os. Møderne er også for dem på hovedforløb, de kommer ind, og der er også ældre kvinder med, der er starter på deres anden uddannelse. Der er plads til alle, fortæller Kirstine.

 

Sætter spor

Netværket ”Women and tools” er åbent for alle kvinder på Tradiums erhvervsuddannelser fra grundforløb 1 til færdiggørelsen af hovedforløbet. I øjeblikket er der lidt over 20 kvinder med fra seks forskellige afdelinger i alderen i 16-51 år.

- Tanken bag netværket var at skabe et forum, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer og få noget socialt liv med andre kvinder. De her kvinder ønsker bestemt ikke at blive forskelsbehandlet, og det handler ikke om, at de ikke kan lide det sociale sammen med mændene på deres afdeling.

Pigerne vil bare ses som tømrerlærling eller murerlærling. Men netværket giver en ekstra mulighed for at møde nogen at være sammen med, det giver nogen flere at vinke til i kantinen, fortæller Louise Aborg Weje.

Hun er koordinator på Tradiums grundforløb 1, underviser i dansk, engelsk og hjemmekundskab, og så er hun initiativtager til netværket ”Women and tools”.

Men tanken er også, at kvinderne i netværket kommer til at fungere som rollemodeller for andre piger, der overvejer en erhvervsuddannelse.

- Vi har planer om at lave brobygningsforløbet ”Handy girls”, der kun er for piger, hvor de kan få lov til at prøve de tekniske fag af i ro og mag, uden at drengene kommer og tager over på opgaverne. Det var ud af de planer, at netværket opstod. Det er lettere, hvis vi har nogen i huset, som kan komme og tale og give elev-til-elev-sparring. De piger, der nu sidder i netværket, er også helt klar på, at de sætter nogle spor for dem, der kommer efter. De vil rigtig gerne bruge noget tid på at få fortælle, at piger sagtens kan magte et håndværkerjob, fortæller Louise Aborg Weje.

Samtidig er det vigtigt at finde nogle, som kvinderne i netværket selv kan have som rollemodel. Derfor har Louise Aborg Weje taget kontakt til Elisabeth Crossley-Wright, der i foråret vil besøge Tradium og deltage i netværksaktiviteterne for at give sparring. Elisabeth Crossley-Wright har en baggrund som officer i hæren, bor i dag i Montreal og har firmaet With Love Darling, der laver verdensmålssmykker.

- Kombinationen af, at Elisabeth har en baggrund i en mandsdomineret verden og nu arbejder med at fremme verdensmålstanken, er en fin sløjfe, vi kan give vores kvindelige elever med på Tradium. Vi vil også gerne åbne øjnene for, at de kan rejse ud i verden med deres fag og tjene penge samtidig. Her er det godt at kunne snakke med nogen, der har trådt de fodspor, og som kan være rollemodel for os, fortæller Louise Aborg Weje.

 

 

Karoline Ljungberg er en del af pigeklubben

på Tradium HTX 

Netværk på HTX

På HTX-uddannelsen på Tradium Teknisk Gymnasium er der også blevet taget initiativ til at styrke fællesskabet blandt piger.

- Vi har en pigeklub på tværs af klasser og årgange, hvor der er cirka 40 piger med. Formålet er lave et stærkere fællesskab for piger. HTX er drengeorienteret i den forstand, at der bliver lavet gaming- og LAN-arrangementer. Derfor er det også vigtigt, at der kommer noget kvindeorienteret ind. Nogle gange mødes vi om eftermiddagen et par timer og sidder og snakker. Andre gange kommer der måske en salsainstruktør ind og danser med os, eller vi tager en tur i biografen, fortæller Karoline Ljungberg, der går i 2.g.

Karoline deltager selv i klubben, fordi deltagerne får et tættere kendskab til hinanden og et fælleskab, der rækker ud over klassen og binder skolen sammen. Men ud over nye gode venner giver klubben også nogle spændende oplevelser. For eksempel var Karoline i efteråret med på besøg på Grundfos sammen med 10 andre fra pigeklubben. Her prøvede de selv kræfter med laboratoriearbejde og fik oplæg fra kvindelige ansatte på Grundfos, der fortalte om, hvad de laver på jobbet, og hvordan de var endt i virksomheden. Det er en oplevelse, hun gerne vil give videre.

- Vi prøver også at finde rollemodeller, vi kan se op til – for eksempel de kvindelige forskere. Jeg brænder for, at piger og kvinder skal have lov til at stå mere frem og opleve den naturvidenskabelige verden, fortæller Karoline.

 

Udvidet direktion
Kommunikationschef
M  3051 3121    E  uvo@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
GF1 - EUD/EUX
Lærer
M  4188 0125    E  law@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig