Søg på tradium.dk

Nyheder

HTX-elev og bestyrelsesmedlem

 
 

14. juli 2022

Josefine er elevrepræsentant i Tradiums bestyrelse

Josefine Vestergaard Sørensen er elevrepræsentant i Tradiums nytiltrådte bestyrelse. Til dagligt går hun på Tradiums tekniske gymnasium (HTX), men skal i bestyrelsen repræsentere elever på tværs af uddannelserne.

Josefine er 18 år og går på Tradium HTX. Her har hun studieretningen Biotek med matematik på A-niveau. At valget faldt på HTX og netop den retning var ikke tilfældigt. For tidligere drømte Josefine om at blive læge – og her er netop HTX den oplagte vej til at starte på medicinstudiet.

Men efter at have gået to år på gymnasiet, har hendes fremtidsdrømme ændret sig.

- Da jeg gik i 1.g. troede jeg, at jeg skulle være læge. Det tror jeg ikke længere og har skiftet mening. Nu er det mere noget med økonomi, som jeg hælder mod at læse efter HTX, fortæller Josefine. 

Hun fortæller videre, at mange måske vil tænke, hvorfor hun så ikke går på handelsgymnasiet (HHX). Men for Josefine er gymnasieårene netop der, hvor der skal være plads til at finde ud af, hvad man vil – og heldigvis giver HTX også adgang til mange økonomistudier og sågar Jura, som hun også overvejer at søge ind på. Derfor bliver hun på skolen, da hun er meget glad for studiemiljøet.

- Jeg synes, HTX passer bedst til min personlighed. Det er et meget rummeligt gymnasium, men samtidigt er vi ikke så mange her. Det er jeg stor fan af, fordi alle kender alle og snakker sammen på tværs af årgangene, siger Josefine.

 

Er stemmen for alle Tradiums elever

Fordi Josefine er så glad for skolen, vil hun også gerne være med til at præge dagligdagen og hvilken retning, den skal bevæge sig i. Det har hun fået mulighed for som elevrepræsentant i Tradiums bestyrelse.

- Jeg valgte at stille op som elevrepræsentant i Tradiums bestyrelse, fordi jeg godt kan lide at have indflydelse, men også at lære nye ting. Der er det at sidde i bestyrelsen jo netop en mulighed for at gøre begge dele. Jeg er heller ikke bange for at sige min mening, og så synes jeg, det er meget spændende, hvordan sådan en stor organisation fungerer, forklarer Josefine.

Hun har også været meget glad for at møde de andre kræfter i bestyrelsen og suge viden til sig.

Det gør hun alt imens, hun varetager alle Tradiums elevers interesser. Er der noget, de er utilfredse med, så kan hun tage det op. Men derudover kan hun også stille spørgsmål ved de valg bestyrelsen træffer, som direkte kan påvirke eleverne.

Inden hvert bestyrelsesmøde skal hun også læse dagsordner og bilag igennem samt få et indblik i de emner, der skal vendes på mødet. Hun tror, det er gode erfaringer at have, når hun engang skal være en del af erhvervslivet.

- Jeg tænker klart, jeg kan tage erfaringerne fra bestyrelsesarbejdet med videre. Især det ansvar der ligger i det. Man får en god forståelse for, at man ikke bare møder op, og så er det det. Man har faktisk et ansvar for skolen. Derudover har jeg også lært meget om økonomien i en virksomhed, som jeg tænker at kunne bruge fremadrettet, fortæller Josefine.

 

En bestyrelse med plads til spørgsmål

Som nævnt er en stor del af det at være elevrepræsentant i bestyrelsen, at stille spørgsmål til de beslutninger der tages. Heldigvis føler Josefine, at resten af bestyrelsen er åbne over for disse spørgsmål, og at der generelt er en meget god tone under møderne. Især mener hun, at Søren Sørensen, der er formand for Tradium bestyrelse, er god til at få alle i tale under møderne. Omvendt ville det for Søren også være et stort afsavn, ikke at have elever med i bestyrelsen.

- Det giver faktisk en bestyrelse rigtigt meget, at der bliver stillet de her spørgsmål. Lur mig om ikke, der er andre om bordet, der også gerne vil have nogle af emnerne forklaret en ekstra gang. Så det er ganske befriende, at Josefine kan byde ind med det, siger Søren.

Det er Tradiums direktør, Lars Michael Madsen, enig i, og han mener, at det ville være unaturligt, ikke at have elevernes stemmer med, når der skal træffes store beslutninger.

- Det ville jo være fuldstændigt mærkeligt, hvis der ikke var repræsentanter for vores elever i bestyrelsen. De har en naturlig plads dér, for vi er jo til for dem. Derfor er det meget vigtigt at få deres synspunkter med. For når vi taler om store tal, bygninger og lignende, så betyder det meget, at de kan gøre os opmærksomme på andre områder, som måske ellers ikke ville få så meget synlighed, fortæller Lars Michael. 

Han er også glad for, at der i Tradiums nytiltrådte bestyrelse er de kræfter, der skal til for sammen med skolens ledelse at videreføre den tidligere bestyrelses gode arbejde - alt imens der også kigges mod fremtidens udfordringer og muligheder. 

 

Tradiums bestyrelse 2022

 

Fakta

Bestyrelsen er sammensat således:

Udvidet formandskab

Formand: Søren Sørensen

Næstformand: Daniel Dallerup 

Medlem af formandskabet: Bent Klim Johansen   

 

Arbejdsgiverrepræsentanter:

Søren Sørensen, Dansk Industri

Niels Vinther, Dansk Byggeri

Margrete Larsen, Dansk Industri 

Mads Stenger, Dansk Erhverv   

 

Arbejdstagerrepræsentanter:

Bent Klim Johansen, HK Østjylland

Daniel Dallerup, Metal Østjylland

Gitte Færgemann Olsen, 3F Randers

 

Kommunerepræsentant:

Jonas Fuglsang, Randers Kommune

 

Dansk frisør og Kosmetiker forbund:

Lone Frost, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

 

Universitet:

Niels Haldrup, Aarhus Universitet   

 

Medarbejderrepræsentanter:

Torben Michelsen (stemmeret)

Rasmus Vennekilde (uden stemmeret) 

 

Repræsentant for elever på ungdomsuddannelserne

Josefine Vestergaard Sørensen (uden stemmeret) 

 

 

Direktion
Adm. direktør/CEO
M  2141 6848    T  8710 0423    E  lmm@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
Kommunikation- og marketing
Kommunikationskonsulent
M  5052 9687    E  ubj@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig