Søg på tradium.dk

Nyheder

Igennem corona med et forspring

 
 

04. september 2020

Mekoprint får 30 ansatte efteruddannet på Tradium med løngodtgørelse.

Corona-situationen har været en udfordring for mange virksomheder i Danmark. Et af de firmaer, der oplevede, at ordrebogen i en afdeling blev tynd, var Mekoprint. Derfor har firmaets afdeling i Hornslet lavet en uddannelsesaftale med Tradium, hvor 30 medarbejdere bliver efteruddannet med løngodtgørelse. Ambitionen med aftalen er at forsøge at afværge afskedigelser hos Mekoprint og samtidig styrke medarbejdere og virksomhed til tiden efter corona.

Teknologivirksomheden Mekoprint har afdelinger flere steder i Danmark og i udlandet med forskellige ekspertiser. Mens nogle af afdelingerne har fået mere travlt, har COVID-19 gjort ordrebøgerne tynde i afdelingen i Hornslet. Her bliver der produceret mere grove svejseløsninger så som robotsvejsning, laserskæring og bukning, ligesom afdelingen har et stort anlæg til vådlakering.

Afdelingens kunder er danske, men det er alle sammen virksomheder, der producerer til eksport. Og når kunderne ikke kan komme af med deres produkter, rammer det også bestillingerne i Hornslet.

- I afdelingen i Hornslet har traditionelt store udsving i belastningen. Derfor er der også udsving i hvor mange folk, vi har brug for. Vi har prøvet lignende perioder før, men vi har helt klart en nedgang i vores bestillinger lige nu, som man kan relatere til corona, fortæller Lars Schmidt Laursen, der er fabrikschef hos Mekoprint i Hornslet.

Fordi afdelingen oplever udsving, har de gode erfaringer med at arbejde med en lille stamme af faste medarbejdere og i stedet tage vikarer ind eller bruge underleverandører, når der er travlt.

- Vi er gode til at tage vikarer ind, og vores ordning giver tryghed til de fastansatte. Men for tiden er der så få opgaver, at det giver god mening at sende vores faste medarbejdere på efteruddannelse, siger Lars Schmidt Laursen.

På kursus i ”Det gode samarbejde”

Derfor har Mekoprint aftalt et forløb på Tradium, hvor 30 faste medarbejdere på skift kommer på kursus i tre uger i ”Det gode samarbejde.” Forløbet er skruet sammen af en række AMU-kurser, der skal gøre medarbejderne dygtigere til at modtage og overdrage opgaver, til konflikthåndtering og til at samarbejde i grupper.

- Når vores medarbejdere bliver klogere på, hvem de selv er, hvem deres makker er, og hvordan de spiller hinanden gode, så er det også noget, der smitter af på arbejdet, fortæller Lars Schmidt Laursen.

Medarbejderne skal slutte med at træne i at afholde teamudviklingssamtaler. Dermed spiller forløbet også ind en i en målsætning i virksomheden om at arbejde med en mere flad organisationsstruktur og lægge flere beslutninger ud i afdelingens teams, så spørgsmål og problemer kan løses dér.

Styrket ud på den anden side

Når Mekoprint går ind i et efteruddannelsessamarbejde med Tradium, så er der flere årsager til det. I afdelingen er der mange højt specialiserede medarbejdere, som det er vigtigt at fastholde i perioder, hvor fabrikken kører på lavt blus. Endvidere ser Mekoprint også efteruddannelse som et konkurrenceparameter.

- Jeg udnytter den her situation, vi desværre er kommet i, til at komme væsentligt styrket ud på den anden side. Vi får medarbejdere, der er mere selvstændige, mere motiverede, og som kan træffe beslutninger, der hvor vi gerne vil have dem til at træffe dem. Det forventer jeg i sidste ende også kan blive et konkurrenceparameter – når vi bliver endnu mere effektive i samarbejdet, øger vi arbejdsglæde og antallet af sygedage og produkter, der skal kasseres, falder, forudser Lars Schmidt Laursen.

Arbejdsglæden er ikke uvæsentlig i den sammenhæng. Mekoprint har en ambition om at blive en af Danmarks allerbedste arbejdspladser, hvor arbejdertrivsel er i højsædet. Og det kræver et fokus på det hele menneske.

- Vores medarbejdere må meget gerne tænke over - hvis jeg agerer en smule andreledes, hvad betyder det så for kollegaerne, hvad betyder det for arbejdet, og hvad betyder det for mig selv? På forløbet får de noget, de også kan bruge derhjemme. Man skal gerne kunne fløjte, når man går på arbejde, og man skal også gerne kunne fløjte, når man går hjem, siger Lars Schmidt Laursen.

Noget at tænke over

De faste medarbejdere, der nu er på tre ugers kursus, er delt op i to hold. Over seks uger er holdene skiftevis på kursus og på arbejde, så fabrikken stadig kører videre, men med lavere kapacitet.

En af de medarbejdere, der nu er kommet på skolebænken på Tradium, er Torben Poulsen. Han har været på kursus en uge, på arbejde en uge og er nu netop begyndt på sin anden kursusuge.

- Vi er smede, så det er jo ”bløde” kurser for os, det her med samarbejde, siger Torben Poulsen med et glimt i øjet. Men det er en rigtig god ide, for vi vinder på det alle sammen, både medarbejder og virksomhed.

Men fordi kurset rummer udfordringer, giver det også noget at tænke over.

- Vi finder ud af, hvilke ting der er svære at tage fat i, og hvordan vi kan gøre det. For eksempel hvordan man kan give kritik af hinandens arbejde på en ordentlig måde. Og det giver noget at tænke over – det har slået mig, at vi i ugen mellem de to første kursusuger har brugt alle pauser til tale om det her. Jeg er meget positivt overrasket,” slutter Torben Poulsen.

______________________________

Samarbejdet der er en gevinst for alle

Tradium og Mekoprint har i fællesskab sammensat en pakke af AMU-kurser, der fokuserer på ”Det gode samarbejde.” Det er ikke første gang, skolen og virksomheden samarbejder om et efteruddannelsesforløb, og det samarbejde er Mekoprint godt tilfreds med.

- Samarbejdet med Tradium har fungeret til et rent 12-tal. Vi fik travlt i planlægningen op til sommerferien, men skolens virksomhedskonsulenter har reageret lynende hurtigt og har givet os meget professionel support. De lærerkræfter, vi nu møder på skolen, er vi også meget glade for,” fortæller Lars Schmidt Laursen, der er fabrikschef hos Mekoprint i Hornslet. 

Mekoprint har søgt midler til forløbet ved Industriens Kompetencefond. Det betyder, at medarbejderne kan opretholde deres normale løn, mens virksomheden får godtgørelse for det meste af lønudgiften. Det er en model, som flere virksomheder kunne lade sig inspirere af. 

- Samarbejdet med Mekoprint er et godt eksempel på de løsninger, vi kan hjælpe trængte virksomhederne med. Vi tilbyder et meget bredt katalog af AMU-kurser inden for alt fra industri og håndværk til administration og handel.  Derfor kan vi hjælpe virksomhederne med at sammensætte det kursusforløb, der passer til lige netop dem. Det bliver en gevinst for både virksomhederne og deres medarbejderne,” fortæller Bent Oppelstrup, der er områdedirektør for AMU-uddannelserne på Tradium.

Fabrikschef Lars Schmidt Laursen vil bruge efteruddannelse til at styrke
samarbejdet i Mekoprints afdeling i Hornslet (Foto: Morten Duelund).

______________________________

Støttemuligheder for virksomheder

Virksomheder, der ønsker at fastholde medarbejdere i perioder med udfordringer, har en række muligheder for at opkvalificere medarbejderne og samtidig få dækket udgifter i perioden. Det gælder blandt andet: 

VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

Når en medarbejder deltager i Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), kan arbejdsgiveren få VEU-godtgørelse svarende til den højeste dagpengesats (kr. 119, 25 pr. time), mens medarbejderen er på kursus. VEU-godtgørelse kan maksimalt bevilliges til 10 ugers kursus pr. kalenderår svarende 370 timer.

Fagforbundenes kompetencefonde

De fleste fagforbund har kompetencefonde, som virksomheder bidrager til efter overenskomstmæssig aftale. Det gælder fx Dansk Industri, HK og 3F. Her kan virksomheder med en overenskomstaftale søge godtgørelse for medarbejderen. Fondene yder som udgangspunkt tilskud til både løn og deltagergebyr.

For at få begge typer godtgørelsen er der en række betingelser, man skal opfylde. Det kan Tradiums virksomhedskonsulenter rådgive omkring.

Læs mere og find kontaktinformationer på tradium.dk/for-virksomheder

Udvidet direktion
Kommunikationschef
M  3051 3121    E  uvo@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig