Søg på tradium.dk

Nyheder

Indsigt i erhvervsuddannelserne

 
 

28. oktober 2022

I denne uge besøgte 45 grundskolelærere Tradiums EUD-uddannelser

Da skolelærere fra Randers kommune besøgte Tradiums erhvervsuddannelser, var det for at finde inspiration til deres undervisning og få en større indsigt i erhvervsuddannelserne. Ved at tale med både elever og undervisere, samt arbejde med opgaver ude i værkstederne, fik de ny viden om erhvervsuddannelserne, som de kan inddrage i undervisningen på deres skoler.

Dagen, kaldet ”EUD-cationday”, startede med at lærerne i plenum fik præsenteret generel viden om erhvervsuddannelserne og hørte oplæg ved nogle af Tradiums elever. Her kom de ind på de mange overvejelser, de har haft omkring uddannelsesvalg samt hvordan erhvervsfagene også åbner dørene til at læse på de videregående uddannelser. Efterfølgende blev lærerne sendt ud i værkstederne i mindre grupper. Her fik hvert hold mulighed for at besøge to forskellige afdelinger, hvor de blandt andet målte motorvolumen ved mekanikerne, snakkede robotteknologi ved smedene og lærte om kemiske processer ved overfladebehandleruddannelsen.

 

Værdien af det praktiske arbejde

- For mig har det været vigtigt at høre, hvad lærerne her på erhvervsuddannelserne havde at sige. Jeg er er meget optaget af, at vi skal have flere unge til at forstå, at det også er vigtigt at kunne noget med deres hænder, fortæller Charlotte Sauer, der underviser i blandt andet håndværk og design samt dansk på Tirsdalens Skole.

Charlotte var en af de 45 lærere, der besøgte Tradium for at hente inspiration med hjem og få mere viden om erhvervsuddannelserne. Fordi hun blandt andet underviser i håndværk, så var det især viden om, hvordan hun kunne motivere hendes elever, som hun var på jagt efter.

- Det kan være svært for mig at forklare mine elever, at det har stor værdi at kunne skabe noget med deres hænder. Derfor giver det her mig en masse inspiration til, hvordan jeg kan hjælpe dem til netop at forstå værdien af det praktiske arbejde, sagde Charlotte.

 

 

Charlotte Sauer var en af lærerne,
der besøgte Tradiums EUD-uddannelser

 

Moderne erhvervsuddannelser

Charlotte er også glad for et arrangement som dette, fordi hun kan få viden om de praktiske uddannelsestilbud der findes til hendes elever, efter grundskolen. Mange af dem vælger nemlig per automatik at gå ud af et gymnasialt spor, uden at overveje andre muligheder.

- Jeg møder mange elever der siger, at de vælger en gymnasial uddannelse, fordi de så ikke skal beslutte sig så tidligt, for hvilken retning de gerne vil i. De føler simpelthen, at de skal vælge allerede i grundskolen, hvad de vil lave resten af deres liv, fortalte Charlotte.

Selvom hun selv arbejder med praktiske fag til dagligt, blev hun også overrasket over, hvor meget teknologi og teori fylder på en moderne erhvervsuddannelse.

- Det var meget interessant at besøge smedene. For jeg troede måske, at det stadig var noget med en hammer og tungt værktøj. Men det handler jo endnu mere om at bruge robotteknologi til at løse deres opgaver, sagde Charlotte, der også havde besøgt murerafdelingen, hvor hendes gruppe skulle lære at sætte fliser op.

At mange elever i grundskolen ikke føler, at de er klar til at bestemme sig for, hvilket fag de vil arbejde med hele livet, blev også nævnt af eleverne fra mekanikeruddannelsen. De fortalte om, hvordan det var muligt at læse videre, selvom man ikke har gået på en gymnasial uddannelse. En af eleverne havde eksempelvis planer om at blive autoteknolog, som er en videregående uddannelse. Derudover findes der også muligheden for at tage en EUX, hvor man både får svendebrev og studenterhue.

 

Brobygning mellem fagligheder

EUD-cationday er et samarbejde mellem kommunens Ungeindsats og Uddannelsesvejledning (UU) og Tradium. Begivenheden har blandt andet til formål at bygge bro mellem lærerne i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. De har forskellige baggrunde, men er fælles om passionen for at flytte deres elever. Derfor giver dagen grundskolelærerne mulighed for at få en masse gode eksempler med hjem til deres egen undervisning, som normalt er overvejende teoretisk.

- I grundskolen har vi gennem mange år undervist meget teoretisk funderet, hvilket vi også stadig gør. Men jeg ser meget gerne, at der også kommer mere praksisfaglig tænkning ind i undervisningen. Det er også noget vi kontinuerligt arbejder med. Derfor ser jeg også arrangementet her, som en af flere løsning på at bygge en stærkere bro til arbejdslivet uden for skolemurene, fortæller Carsten Fredslund Andersen, der er skolechef i Randers Kommune.

 

Nogle af lærerne prøvede at 
overfladebehandle ved hjælp af VR 

 

Inspiration til uddannelsesvalg

Et vigtigt tema under EUD-cationday er også, at lærerne på grundskolens ældste klassetrin har stor indflydelse på deres elevers uddannelsesvalg. Den indflydelse er kun blevet større i forbindelse med den seneste vejledningsreform og netop derfor, er det også vigtigt, at de bliver klædt godt på, med en masse ny inspiration.

- Til et arrangement som dette, hvor lærerne fra grundskolen ser uddannelserne i deres eget miljø, får de en større forståelse af, hvor teknisk krævende de her uddannelser faktisk er. Det er viden, de kan bruge i deres undervisning, hvor lærerne kan give udskolingseleverne viden om, hvordan eksempelvis geometri, spændingsrækken eller emulgering konkret skal bruges på en erhvervsuddannelse. På samme tid ruster den faglige indsigt dem også til at kunne inspirere deres elever, i deres uddannelsesvalg. Dermed bliver valget også mere gennemtænkt for de unge, udtaler Morten Skivild, der er leder af UU i Randers.

   

  

Kommunikation- og marketing
Kommunikationskonsulent
M  5052 9687    E  ubj@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig