Søg på tradium.dk

Nyheder

Nyt ungecenter sikrer én indgang for de unge i Mariagerfjord Kommune

 
 

22. januar 2019

Miljøet bliver kreativt og målrettet de unge

Foto: Som et led i Mariagerfjord Kommunes ungestrategi bliver medarbejdere i ungeteamet og Ungdommens Uddannelsesvejledning nu samlet på én fælles lokation på Kirketoften 7 i Hobro hos Tradium Mariagerfjord.

Det nye Ungecenter Mariagerfjord forventer at åbne dørene for de unge i august 2019 og den fælles indgang vækker glæde hos formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder, da der politisk er blevet arbejdet målrettet på at finde en mere helhedsorienteret løsning for ungeindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

- I dag kan en ung opleve at skulle henvende sig til flere afdelinger og fagenheder i kommunen. Med en samling af ungecenteret bliver det fremadrettet mere simpelt og ukompliceret for den unge at henvende sig og være i dialog med ungecenteret, fordi alt nu samles, koordineres og iværksættes ét sted fra. Det betyder, at den unge fra august 2019 vil kunne møde både uddannelsesvejledere, sagsbehandlere, jobkonsulenter og mentorer på Kirketoften 7 i Hobro, siger udvalgsformand Edin Hajder.

På Kirketoften 7 kommer Ungecenteret til at dele adresse med en række uddannelsesinstitutioner som Tech College, SOSU Nord, 10. klasse, erhvervsakademi Dania, UCN og Tradium. Her glæder afdelingsleder for Tradium Anette Skovlykke Nielsen sig til at tage i mod Ungecenteret.

- Vi får en fantastisk mulighed for at styrke samarbejdet om de unge, og naboskabet mellem Ungecenteret og de forskellige uddannelsesinstitutioner giver god mening i forhold til at skabe et kraftcenter, der netop er målrettet og dedikeret de unge, siger Anette Skovlykke Nielsen.

Miljøet bliver kreativt og målrettet de unge

Centerleder Line Martens Jensen ser frem til at flytte i de nye fælles lokaler med alle medarbejderne i Ungecenteret.

- Vi glæder os alle til at skabe et livligt og kreativt miljø, hvor både de unge og vores samarbejdspartnere kan mødes og udvikle vores indsatser med og for de unge. Der sker mange ting på ungeområdet både lokalt og nationalt, herunder en helt ny forberedende grunduddannelse, som skal have hovedsæde i Hobro. Det glæder mig, at vi nu får et fælles fysisk ungecenter, som også kan være med til at danne rammen om udviklingen af dette samarbejde, siger leder af ungecenteret Line Martens Jensen.

Selvom der til sommer etableres ét fælles Ungecenter, så ændrer dette ikke på, at byrådet i Mariagerfjord Kommune fortsat har en ambition om at møde de unge, hvor de unge er, og derfor vil der fortsat være medarbejdere til stede på skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og tilbudssteder på samme måde som i dag.

Yderligere oplysninger

  • Ungecenterchef Line Martens Jensen, tlf. 51 29 79 72
  • Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder, tlf. 28 96 55 72
Chefgruppen
Afdelingschef
M  2554 9900    T  9657 0261    E  ani@tradium.dk
A  Kirketoften 7, 9500 Hobro
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig