Søg på tradium.dk

Nyheder

Rekordmange tilmeldinger til Tradiums uddannelser

 
 

12. marts 2021

Flere unge end normalt har valgt HHX og Grundforløb 1 på Tradium.

Da der den 1. marts blev optalt tilmeldinger til ungdomsuddannelserne på Tradium, var resultatet 859 ansøgere, hvilket er 88 flere end året før. Dermed har uddannelserne, på trods af et år præget af corona, formået at tiltrække stadigt flere unge til at starte deres karriere med en erhvervsuddannelse. Alt sammen til stor gavn for samfundet, der i stigende grad efterspørger unge med netop disse uddannelser.

 

HHX med skarpe linjefag

Tradium Handelsgymnasiet (HHX) er en af de uddannelser på Tradium, der har modtaget rekordmange tilmeldinger. Hele 345 elever har meldt sig til at starte på Tradium HHX efter sommerferien, hvilket er væsentligt flere ende de 274 studerende, der søgte året før.

Faktisk har uddannelsen blot en enkelt gang før modtaget mere end 300 elevansøgninger. Det skete i 2014, hvor 328 unge havde ansøgt om at starte på skolen.

-Vi er meget overraskede, men virkelig glade over de gode tilmeldingstal. Især med baggrund i et lidt specielt år, så er det rigtigt flot. Dog er alle aktiviteter blevet gennemført, bare på en anden måde, end hvad vi er vant til og det tror vi klart har klædt eleverne på i deres uddannelsesvalg, forklarer Jakob Z. Lønvig, der er vicerektor på Tradium HHX.

Jakob fortæller videre, at de ikke præcist ved hvad der har været udslagsgivende i de unges skolevalg, men han har en stærk formodning.

-Vi har en tydelig profil, hvor sprog, globale kompetencer og økonomi betyder meget. Generelt er der mange valgmuligheder hos os, fordi vi er en stor skole og det tror jeg klart kan have været en faktor i hvorfor så mange unge har valgt at gå på vores gymnasium, siger Jakob.

 

Stor interesse for det tekniske grundforløb

Grundforløbet inden for de tekniske uddannelser (GF1 TEK) er først skridt på vejen til at blive eksempelvis smed, mekaniker eller chauffør og er der hvor man starter, hvis man kommer direkte fra 9.- eller 10. klassetrin.

På denne første del af de faglige uddannelser, har Tradium også oplevet en stor fremgang i sammenligning med sidste år. Der er hele 256 elever, der har meldt sig til grundforløbet, mod 229 tilmeldinger i 2020.

På GF1 TEK er der også flere forklaringer på hvad tilgangen skyldes, men Lykke Kristensen, der er uddannelsesleder på uddannelsen, har grund til at tro det skyldes studiemiljøet og de lærere man finder ved dem.

-Vores undervisere møder de unge i øjenhøjde i flere omgange. Blandet andet møder elevene lærerne gennem introduktions forløb og brobygning, hvor der altid er tydelige rammer og forventninger til, at man som kommende GF1’er bidrager til sin egen rejse men også til fællesskabet. De oplever at de kan regne med os - både når det går godt og når der opstår udfordringer, fortæller Lykke, hvis team nu kan se frem til at møde endnu flere dygtige unge end normalt, når det nye skoleår starter.

 

Virtuel og støttende vejledning

Et af de steder hvor unge søger rådgivning og støtte i deres uddannelsesvalg, er hos Tradiums vejledningscenter, som også arrangerer aktiviteter og forløb der kan hjælpe de unge og andre med at blive klogere på erhvervsuddannelserne.

Her har vejlederne selvfølgelig også kunne mærke konsekvenserne af et noget anderledes år, men har fået det bedste ud af situationen.

-Vi har fundet vores egen vej og kørt virtuel vejledning men også rigtig meget telefonvejledning. Overordnet har det været en succes og nogle af de erfaringer vi har gjort os under nedlukningen, tager vi med videre ind i vores fortsatte bestræbelser på at yde den bedste vejledning. På den måde kommer der også noget godt ud af hele coronasituationen, siger Pernille Dyrmose Nielsen, der er teamleder i vejledningscentret.

Pernille forklarer også, at samarbejdet med grundskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er en af grundene til, at der er så mange elever der har valgt en erhvervsuddannelse.

-Når de unge bliver eksponeret for erhvervsuddannelserne i skoletiden, og deres egne lærere forklarer dem om mulighederne, så får de øjnene op for erhvervsuddannelserne, og flere følger den drøm. Det tror vi klart har haft en effekt, afslutter Pernille.

 

 

Udvidet direktion
Rektor
M  4188 0039    T  8711 3510    E  jzl@tradium.dk
A  Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers C
GF1 - EUD/EUX
Uddannelsesleder - GF1 Teknisk, HKR, GFplus
M  4188 0065    E  llk@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
,
Kommunikation- og marketing
Kommunikationskonsulent
M  5052 9687    E  ubj@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig