Søg på tradium.dk

Nyheder

Stor søgning til Tradiums ungdomsuddannelser

 
 

24. marts 2023

Tradium HHX og GF1 Teknisk er højdespringerne i årets ansøgninger

Den nationale ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser var i år sat til den 13. marts. Efter fristens udløb kunne man på Tradium tælle ikke mindre end 801, der har søgt ind på skolens erhvervsuddannelser og -gymnasier, hvilket er er 33 flere end året før.

- Vi er glade, for det gode tilmeldingstal, men det er også vigtigt for det lokale erhvervsliv, fordi der er brug for flere faglærte medarbejdere i fremtiden, fortæller Lars Michael Madsen, der er direktør på Tradium.

 

Gymnasier med tydelig profil

På landsplan har HTX oplevet en tilbagegang de seneste år, men den udvikling er bremset på Tradium Teknisk Gymnasium, hvor flere end sidste år har søgt ind. Samtidig har Tradium Handelsgymnasiet (HHX) modtaget 334 ansøgninger, hvilket er tredje år i træk, at tallet ligger over 300 og det største ansøgertal til et gymnasium i Randers og omegn.

- Tradium Handelsgymnasiet har en tydelig profil, hvor sprog, globale kompetencer, jura, økonomi og skolens Elitesportscollege står centralt. Vi ved også fra vores rekrutteringsundersøgelser, at mange elever lægger vægt på indhold, fag og studieretninger, som vi kan tilbyde en bred vifte af, fordi Tradium Handelsgymnasiet er en stor skole. Samtidig kender mange forældrene og store søskende skolen, fordi de selv har gået her. Så de er med til at viderebringe den gode fortælling om skolen, fortæller Lars Michael Madsen.

 

Stor søgning til erhvervsuddannelsernes grundforløb

Erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1) er først skridt mod et svendebrev eller en fagprøve, når man kommer direkte fra 9. eller 10. klassetrin. Det er først, når ansøgningerne er behandlet efter påske, at skolen kan se alle elevers fagvalg, om de er uddannelsesparate og om de vælger EUD eller EUX. Søgetallet viser dog, at Tradium er gået tilbage på businessuddannelsernes GF1, ligesom tendensen er på landsplan, mens der er stigning i ansøgninger til GF1 for de tekniske uddannelser fra et allerede højt niveau i 2022.

Forklaringer på den store tilgang til GF1 for de tekniske uddannelser skal givetvis findes i flere faktorer, hvor studiemiljøet og de undervisere, der møder de unge i øjenhøjde i introduktionsforløb og brobygning er en del af det. Men overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser er også et samarbejde.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med grundskolerne i Randers og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De gode rammer, vi er fælles om at skabe, i overgange til ungdomsuddannelser er helt sikkert også en grund til, at mange elever har valgt en ungdomsuddannelse på Tradium, siger Lars Michael Madsen.

 

Direktion
Adm. direktør/CEO
M  2141 6848    T  8710 0423    E  lmm@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
Udvidet direktion
Kommunikationschef
M  3051 3121    E  uvo@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig