Søg på tradium.dk

Nyheder

Tid til nye kompetencer

 
 

06. oktober 2022

Når der er huller i ordrebogen, kan tiden bruges på at lære nyt

På kurset ”Kommunikation om kvalitet i virksomheder”, lærer de deltagende kursister om alt fra kvalitet i udførelsen af deres arbejde, til hvordan de skal tale om kvalitet internt i virksomheden. De bliver også klædt på til at stille spørgsmålstegn ved eksisterende processer - og derigennem skabe øget værdi for virksomhedens produkter eller services.

 

Kommer tilbage med nye færdigheder

Et kursus om kvalitet i virksomheder er blot et af mange tilbud, som kan være relevante, når produktionsplanen ikke er helt fyldt ud. Her kan hullerne bruges til at opkvalificere medarbejderne med både mindre og større kursusforløb – eller lade dem tage hele uddannelser, såsom uddannelsen til Industrioperatør. En uddannelse der tilrettelægges, så medarbejderne skal undværes mindst muligt i produktionen, hvilket kurserne også tager hensyn til.

- De fleste virksomheder oplever tidspunkter, hvor der ikke kommer helt de ordrer, man havde forventet. Det er på sådan et tidspunkt, hvor der er mulighed for at styrke dine medarbejderes faglige og menneskelige kompetencer. Virksomheden har mulighed for at sende dem på et kursusforløb, så de kommer tilbage med nye færdigheder, som både virksomheden og medarbejderen kan drage nytte af, når der igen bliver travlt, forklarer Bente Hedegaard, der er virksomhedskonsulent ved Tradium.

 

Fleksible kurser der skaber merværdi

Hos VPK Packaging i Randers, der producerer bæredygtigt emballage, har de et stort fokus på medarbejderrejsen. Derfor er virksomheden blandt andet meget opmærksomme på at øge tilfredsheden og arbejdsglæden gennem tilegnelsen af nye kompetencer – som samtidigt giver en reel værdi for virksomhedens drift.

- Helt overordnet er det en del af vores HR-politik, at fokusere på at øge medarbejdertilfredsheden og jobglæden gennem muligheder for kompetenceudvikling. Derfor har vi løbende fokus på, hvordan vi bedst kan koble intern træning med relevant uddannelse uden for virksomheden, fortæller Anita Svoldgaard, der er HR Manager ved VPK Packaging.

For Anita er det også vigtigt, at de merværdiskabende aktiviteter kan tilpasses virksomhedens konkrete behov – men også at der hurtigt kan rykkes på nye tiltag. Derfor er hun også glad for, at de medarbejdere, der deltog på Tradiums kursus omkring kommunikation om kvalitet i virksomheder, er blevet endnu bedre til at have en dialog med hinanden på kryds og tværs om både produktkvalitet og sikkerhed.

Denne opfattelse deler Øjvind Christensen også. Han er kvalitetschef ved VPK Packaging og er ligeledes glad for, at kurset har haft et stort fokus på dialog.

- Min oplevelse er, at deltagerne har fået en større forståelse for hvordan kundeoplevet kvalitet hænger sammen med den kvalitet, som de hver især bidrager med i dagligdagen – men også at det er okay at gøre opmærksom på fejl og andre hændelser, så vi kan få en åben og konstruktiv dialog, siger Øjvind.

 

Læs mere om kursusudbuddet på Tradium her

https://tradium.dk/voksen-og-efteruddannelse/kursusudbud/

 

Virksomhedskonsulenter
Virksomhedskonsulent
M  4188 0058    E  behe@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
Kommunikation- og marketing
Kommunikationskonsulent
M  5052 9687    E  ubj@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig