Søg på tradium.dk

Nyheder

Tradium fraspalter sine aktiviteter i Hobro

 
 

09. november 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt fraspaltning til HEG.

Unge i Mariagerfjord Kommune skal også i fremtiden have et bredt uddannelsesudbud. Som et led i at sikre det har Børne- og Undervisningsministeriet efter en lang proces netop endeligt godkendt, at Tradium fraspalter sine aktiviteter i Hobro til Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Unge i Mariagerfjord Kommune skal også i fremtiden have et bredt uddannelsesudbud. For at sikre det foreslog Tradium i det tidlige efterår 2019, at der kun skal være én uddannelsesaktør på det erhvervsrettede ungdomsuddannelsesområde i Hobro. Og her viste Erhvervsskolerne Aars, der i oktober ændrede navn til Himmerlands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser (HEG), sig hurtigt som en interesseret og velegnet fusionspartner.

”Vi har været gennem en meget konstruktiv proces med Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Erhvervsskolerne Aars. Og jeg er sikker på, at vi har truffet den rigtige beslutning for både Tradium og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Det har været afgørende for alle parter, at der i oplandsområder som Himmerland er et bredt udbud af ungdomsuddannelser. Vi er trygge ved, at den opgave er i gode hænder hos skolen, der nu hedder Himmerlands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser”, siger Søren Sørensen, der er formand for bestyrelsen på Tradium.

Rart at få vished
Med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 er det nu HEG, der står for at udbyde den gymnasiale ungdomsuddannelse hhx og erhvervsuddannelsen eud/eux business i Hobro, som indtil nu har været drevet af Tradium. I praksis udspalter Tradium hele sin afdeling i Hobro inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser mm. 

”Ansøgning om fraspaltning og fusion blev indsendt allerede i oktober 2019, så det har været en lang proces. Selvom godkendelsen for Tradium markerer et farvel til gode kolleger, er det ikke mindst for medarbejderne i Hobro rart, at vi nu har endelig vished og kan få afsluttet de sidste formelle ting i overdragelsen,” siger Lars Michael Madsen, der er direktør på Tradium.

En stærk partner
Den fraspaltede afdeling i Hobro har pt. lidt over 150 årselever.  Efter udspaltningen beskæftiger Tradium i runde tal 450 medarbejdere og underviser 2.800 årselever i Randers og på Tradium Ring Djursland i Pederstrup i Syd Djurs i en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud, eud-10 og voksen – og efteruddannelser (AMU). Derudover udbydes uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut. 

”Vi ser os selv som et uddannelsesmæssigt kraftcenter med samfundsmæssigt udsyn. Når vi nu prioriterer at samle alle kræfter omkring vores aktiviteter i Randers og på Djursland, er det for fortsat at være stærk partner for erhvervslivet og arbejdsmarkedet Randers og kommunerne omkring os. For eksempel kan vores efteruddannelsesudbud være en del af løsningen på de udfordringer corona for tiden giver danske arbejdspladser. På den længere bane skal vores arbejde med FN’s verdensmål i uddannelserne også være et bidrag til samfundets bæredygtige udvikling,” pointerer Lars Michael Madsen.

Kort om fraspaltningen og fusionen
Ansøgningen om fraspaltning/fusion af Tradiums aktiviteter i Hobro blev sendt til Undervisningsministeriet 21-10-2019 efter ekstraordinært bestyrelsesmøde 21-10-2019 i bestyrelserne til hhv. Tradium og Erhvervsskolerne Aars. I januar 2020 blev fraspaltning/fusionen forhåndsgodkendt af ministeriet, mens den endelige godkendelse blev givet den 9. november 2020. 

I forbindelse med fraspaltningen ændrer Tradium sit officielle navn til ”Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers.”

 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig