Søg på tradium.dk

Nyheder

Tradium sætter eleverne i centrum

 
 

01. september 2022

Inputs fra Tradiums elever er det der former skolen

Jeg valgte at være med i rådet, fordi det er rart at kunne gøre en forskel, her hvor jeg har min hverdag, samt at kunne se nogle forandringer, jeg har været med til at skabe. Det er et kæmpe privilegium at have noget at skulle have sagt i den sammenhæng. Men som elev kan man også have en anden holdning til tingene, som gør, at vi får snakket sagerne igennem fra flere vinkler. På den måde tror jeg også, det er forfriskende for lærere og ledelse at have elever med.

Sådan fortæller Kristian Loftager Nielsen om at sidde i Tradiums verdensmålsråd. Kristian går i 3.g. på Tradium Handelsgymnasiet (HHX) og er en af flere elevrepræsentanter i rådet, hvor der også sidder undervisere og ledelse.

Verdensmålsrådet er et forum for at udvikle ideer og initiativer i arbejdet med verdensmålene og dele lokale erfaringer på tværs af skolen. Gennem verdensmålsrådet har Kristian også været involveret i Tradiums deltagelse i verdensmålsfestivalen i Randers i foråret. Her sad han i panelet ved debatten ”Rager verdensmålene Randers?” i Kulturhuset.

- Det mest spændende, jeg har været med til gennem rådsarbejdet, var, da jeg deltog i paneldebatten ved verdensmålsfestivalen. Her kom jeg til at møde nogle mennesker, der havde en rigtig bred viden, og jeg fik chancen for at give min viden videre, fortæller Kristian.

Elev i bestyrelsen

Ud over verdensmålsrådet er der elevråd på uddannelserne, og eleverne er også repræsenteret i Tradiums bestyrelse. Her sidder Josefine Vestergaard Sørensen, der går i 3.g på Tradium Teknisk Gymnasium (HTX), som elevrepræsentant. Hun vil gerne være med til at præge dagligdagen på skolen, og hvilken retning den skal bevæge sig i.

- Jeg valgte at stille op som elevrepræsentant i Tradiums bestyrelse, fordi jeg godt kan lide at have indflydelse, men også for at lære nye ting. Det at sidde i bestyrelsen er jo en mulighed for at gøre begge dele. Jeg er heller ikke bange for at sige min mening, og så synes jeg, det er meget spændende, hvordan sådan en stor organisation fungerer, forklarer Josefine.

Som elevrepræsentant varetager Josefine alle Tradiums elevers interesser. Er der noget, de er utilfredse med, så kan hun tage det op. Men derudover kan hun også stille spørgsmål ved de valg, bestyrelsen træffer, som direkte kan påvirke eleverne.

- Jeg har blandt andet været med i diskussioner om, hvordan de trivselsmidler, skolen fik under corona, var blevet brugt, og jeg har også kunnet give min vinkel på Tradiums alkoholpolitik. Her tror jeg ikke, et forbud er vejen frem. Det handler om at lære unge en forsvarlig omgang med alkohol, fortæller Josefine.

Skolen, eleverne og verden

Når Tradium tilbyder både merkantilt og teknisk gymnasium og mere end 20 erhvervsuddannelser, er det klart, at der i udviklingen af organisationen er fokus på, hvilke behov virksomheder og samfund har. Men her er eleverne også vigtige.

- Vi har elever, der kommer til at arbejde her i Randers, men også elever, der kommer til at arbejde internationalt i store koncerner. Derfor skal vi hele tiden stille os selv spørgsmålet, hvordan vi skal undervise vores elever, så de får de rette kompetencer i et samfund og en verden, der er globaliseret, digital, oversvømmet med information, og hvor grøn omstilling er blevet en kerneudfordring. Det er meget naturligt, at eleverne har en stor stemme i, hvordan vi griber det an, fortæller Tradiums direktør, Lars Michael Madsen.

Den komplekse opgave, erhvervsskolerne har med at binde samfundskrav og børn- og ungebehov sammen, er også et fokus i Tradiums bestyrelsesarbejde. Når den nytiltrådte bestyrelse til september holder seminar, er rådgivningsfirmaet Pluss derfor inviteret til at holde et oplæg, hvor elevfokus er et centralt emne.

- Selv om vi skal forholde os til økonomi, lovgivning, fysiske rammer og meget mere, så er og bliver det eleverne, der er omdrejningspunkt for vores virke. Derfor er det også vigtigt, at der er forankret en forståelse i vores bestyrelse af, hvor eleverne flytter sig hen, siger Lars Michael Madsen.

 

Udvidet direktion
Kommunikationschef
M  3051 3121    E  uvo@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig