Søg på tradium.dk

Nyheder

Tradium vil arbejde med FN’s verdensmål

 
 

09. juli 2019

Tradium arbejder med FN’s verdensmål og går efter en bæredygtig verden

Inden for de seneste par år har mange virksomheder rettet fokus mod FN’s verdensmål som et led i det strategiske arbejde - og det har vi også på Tradium

-Tradium er en uddannelsesinstitution, som fra et erhvervsrettet udgangspunkt fokuserer på at præge, danne og uddanne mennesker, og derfor er arbejdet med FN’s verdensmål en oplagt mulighed for at være med til at præge samfundet, fortæller Lars Michael Madsen, administrerende direktør ved Tradium.

-Udsyn er et værdiord, vi arbejder efter på Tradium. Vi tilbyder praksisorienterede, erhvervsrettede uddannelser, og jeg tror på, at FN’s verdensmål vil passe godt ind i dette. Jeg ser en mulighed i at koble innovation, verdensborgerperspektiv og verdensmålene sammen for de studerende, siger Lars Michael Madsen.

-Når vores regering har tiltrådt Verdensmålene, der i bund og grund handler om at arbejde frem mod en mere bæredygtig verden, har vi som den største uddannelsesaktør i vores område en særlig forpligtelse til at udbrede viden og forståelse herfor til vores elever og studerende, fortsætter bestyrelsesformand Søren Sørensen og tilføjer: -Som den toneangivende og største uddannelsesaktør i vores område ser jeg det som Tradiums opgave at understøtte vores kommuner og erhvervsliv i at forfølge fx mål 8, der handler om anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 9 om industri, innovation og infrastruktur, mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 17 om partnerskaber for handling.

For Lars Michael Madsen handler det også om, at Tradium stempler ind på den dagsorden som også mange af de unge mennesker er ekstremt optagede, nemlig en bæredygtig verden.

-Jeg tror, at et fokuseret arbejde med Verdensmålene vil give os muligheden for at tale samme sprog dels med vores udenlandske og indenlandske samarbejdspartnere, dels med vores elever og studerende, derved at vi kan skabe et gensidigt fællesskab, således at vi bidrager og er med til at skabe mening og præge dagsordenen, tilføjer Lars Michael Madsen.

-Og vi skal vel at mærke gøre det ud fra et erhvervsrettet perspektiv, forstået sådan at bæredygtighed også handler om at tænke det som en forretningsmulighed. Bæredygtighed og forretning kan fint gå hånd i hånd. Se blot på Grundfos og vores lokale Phoenix Design Aid, der er et dansk kommunikations- og designbureau i Randers,” uddyber Lars Michael Madsen.

 

Rådgivning og sparring om FN’s verdensmål

At arbejde med FN’s verdensmål kan godt virke som et komplekst projekt, man hurtigt kan gabe meget over, men hvis man har de rette forudsætninger og sparring, kan man komme langt – og derfor allierede Tradium sig med Phoenix Design Aid, et dansk kommunikations- og designbureau i Randers.

Phoenix Design Aid har arbejdet med FN’s verdensmål i en del år. Dennis Lundø Nielsen, CEO ved Phoenix Design Aid, afholdte derfor, et inspirationsoplæg mandag d. 17. juni 2019 for Tradiums bestyrelse sammen med Per Bach, konsulent ved Phoenix Design Aid. Oplægget handlede om, hvordan Phoenix Design Aid arbejder med FN’s verdensmål som en del af deres forretningsstrategi.

-Jeg er meget glad for, at jeg har fået muligheden for at inspirere andre til at arbejde med FN’s verdensmål, som står Phoenix Design Aid meget nært, og det er med til at sætte dagsordenen for den måde, vi arbejder på, fortæller Dennis Lundø Nielsen og tilføjer, at han glæder sig til at følge Tradiums arbejde med FN’s verdensmål fremadrettet.

Phoenix Design Aid udgiver hvert år en bæredygtighedsrapport, ”Communication on Progress”, som tager fat i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og folder historier om relevante aktiviteter og tiltag ud. Dennis Lundø Nielsen håber, at Tradium kan drage inspiration af denne rapport i deres fremtidige arbejde med FN’s verdensmål.

 

De små skridt tæller

Tradium skal for alvor nu i gang med at tænke strategisk med FN’s verdensmål, men vi har i forvejen taget nogle valg, som i det små understøtter nogle af de 17 verdensmål. Det er derfor ikke en helt ny verden, vi træder ind i. Tradium har blandt andet udskiftet plastikkrus ud med genanvendelige papkrus, og udfaser fra efteråret vand på plastflasker ligesom der er gang i få etableret en mere bæredygtig affaldshåndtering.

-Vi tænker dog, at det primært bliver i forhold til vores formidling af viden om Verdensmålene i undervisningen og samarbejdsprojekter nationalt og internationalt, vi på kort og længere sigt, vil kunne se Tradium som rollemodel for. Og i arbejdet med FN’s verdensmål tæller alle skridt, selv de små, så det er bare med at komme i gang, slutter Søren Sørensen.

 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig