Søg på tradium.dk

Nyheder

Erhvervsskolerne Aars overtager Tradiums uddannelser i Hobro.

 
 

15. januar 2020

Erhvervsskolerne Aars fusionerne med Tradiums afdeling i Hobro.

Børne- og Undervisningsministeriet har netop givet sin forhåndsgodkendelse til, at Erhvervsskolerne Aars fusionerer med Tradiums afdeling i Hobro. Det betyder, at Erhvervskolerne Aars fra 2020 tilbyder en stærk 2-byskole i Aars og Hobro, der skal imødekomme de unges behov for erhvervsfaglig ungdomsuddannelse med høj kvalitet og lokal forankring.

Med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 er det således Erhvervsskolerne Aars, der står for at drive og udbyde de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, som indtil nu har været drevet af Tradium, nemlig udbuddet af den gymnasiale ungdomsuddannelse HHX og erhvervsuddannelsen EUD/EUX Business.

Bred opbakning i ansøgningsprocessen

Overtagelsen sker for at sikre et fremtidigt komplet udbud af ungdomsuddannelser i både Aars og Hobro. I praksis er det Tradium, der udspalter hele sin afdeling i Hobro inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser mm. og overdrager til Erhvervsskolerne Aars.

Forud for dette er gået en grundig ansøgningsproces til Undervisningsministeriet med opbakning fra begge institutioners bestyrelser samt Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Lars Michael Madsen, der er administrerende direktør på Tradium, fortæller om beslutningen:

"Personligt og på Tradiums vegne er jeg vemodig omkring den, fordi vi kommer til at sige farvel til gode kolleger. Vi har drøftet det i bestyrelsen og har foreslået, at der kun skal være én aktør på det erhvervsrettede område, og jeg er overbevist om, at vi har truffet den rigtige beslutning for både Tradium og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Det er afgørende, at der i oplandsområder som Himmerland er et bredt udbud af ungdomsuddannelser. Vi er trygge ved, at den opgave er i gode hænder hos Erhvervsskolerne Aars", siger Lars Michael Madsen.

To byer - to skoler - en fælles ledelse

For direktør ved Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender, er det vigtigt at understrege, at det ikke er intentionen, at Hobro-afdelingen i fremtiden skal betragtes som en "underafdeling" af Erhvervsskolerne Aars. Den lokale forankring skal snarere styrkes:

"Institutionen i Hobro skal ses som en selvstændig enhed, der indgår i en himmerlandsk uddannelsesinstitution. Jeg tror på, at vi kan øge indflydelsen fra lokalområdet samt styrke tilknytningen til skolen, hvilket i sidste ende er til gavn for eleverne her. Og det er dem, vi er her for", siger Ulf Givskov Bender.

Det er Ulf Givskov Benders klare ønske, at de to byskoler i hhv. Aars og Hobro fremadrettet skal være med til at styrke hinanden indbyrdes, og han mener, at Erhvervsskolerne Aars i denne sammenhæng kan bidrage positivt: "Det ligger i vores DNA at være en udkantsskole med en rigtig bred pallette af uddannelser, som vi har succes med at drive. Netop det, vil vi tage med os til Hobro", fortæller han og tilføjer, "En stor andel af skolens bestyrelse kommer fra Mariagerfjord Kommune, og det styrker den ledelsesmæssige forankring af den institution, der tegner sig".

Fordel for de unge

I et oplandsområde som Himmerland, hvor de unge kan være udfordret af forholdsvis lange rejsetider, er det helt essentielt, at der er et bredt udbud af uddannelser i geografisk nærhed. Det skal denne fusion være med til at sikre fremadrettet. Ulf Givskov Bender sætter ord på hvordan:

"Den nærhed, vi kan lægge i udbuddet, vil komme eleverne til gavn. Vi er i vores DNA en himmerlandsk institution, der er gode til at drive erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, og vi kender til de udfordringer, der kan være forbundet hermed. Dem er vi gode til at tackle og vende til vores fordel. Det vil man også kunne mærke, når vi overtager uddannelserne i Hobro", fortæller Ulf Givskov Bender, der også udtrykker respekt for samarbejdet med Tradium: "Der har hele vejen været en ekstrem ordentlighed og god stemning imellem institutionerne, og den vil vi i høj grad fortsætte i det fremtidige samarbejde".

Styrkelse af samarbejde på tværs af de himmerlandske kommuner

I både Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune tror man på, at ændringen af udbuddet vil have positiv effekt i begge kommuner. Først og fremmest ser man det som en klar fordel, at færre udbydere og et mere komplet udbud af "indgange" til ungdomsuddannelserne vil gøre det mere overskueligt for de unge, når de skal vælge deres uddannelse, samtidig med at det vil være med til at sikre den faglige kvalitet af tilbuddene. Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, udtaler sig i den forbindelse:

"Der har været en stigende søgning ud af kommunen, som længe har bekymret os. Derfor er vi glade for, at vi får styrket tilbuddet til vores lokale unge. Jeg har en klar forventning om, at det fremtidige uddannelsestilbud i Hobro udbygges væsentligt i forhold til det aktuelle niveau. Det er også Erhvervsskolerne Aars' ambition, og det har vi allerede en lovende dialog om", lyder det fra Mogens Jespersen.

I de to kommuner arbejder man løbende på at sikre, at erhvervsuddannelsestilbuddene samles i Himmerland og fortsat udbygges og udvikles. Denne overdragelse af uddannelsesinstitutioner falder godt i tråd med denne tanke, og man håber på, at det kan være med til at styrke samarbejdet yderligere de to kommuner imellem. Derfor kigger man også i begge kommuner på, hvad man kan gøre på folkeskoleområdet for at bakke op om søgningen til de lokale ungdomsuddannelsesudbud.

Den formelle, juridiske godkendelse af udspaltningen/fusionen forventes endelig godkendt af Undervisningsministeriet, når en sammenlægnings- og udspaltningsredegørelse har været til behandling i Undervisningsministeriet i løbet af første del af 2020. Man forventer derfor at kunne tage de første elever ind på HHX og EUD/EUX Business under driften fra Erhvervsskolerne Aars fra sommeren 2020.

Kort om udspaltningen og fusionen for Tradium og Erhvervsskolerne Aars

Ansøgning om forhåndsgodkendelse blev sendt til Undervisningsministeriet 21-10-2019 efter ekstraordinært bestyrelsesmøde 21-10-2019 i bestyrelserne til hhv. Tradium og Erhvervsskolerne Aars.

Erhvervsskolerne Aars vil efter fusionen fortsætte en 2-byskole med en afdeling i hhv. Hobro og Aars.

Tradium vil udbyde uddannelser i Djursland- og Randersområdet.

Erhvervsskolerne Aars har i dag ca. 1050 årselever, mens den udspaltede afdeling i Hobro pt. har et aktivitetsniveau på lidt over 150 årselever.

I forbindelse med fusionen forventer man ved Erhvervsskolerne Aars at foretage et navneskifte.

For yderligere oplysninger

Direktion
Adm. direktør/CEO
M  2141 6848    T  8710 0423    E  lmm@tradium.dk
A  Vester Allé 26, 8900 Randers C
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig