Søg på tradium.dk

Om Tradium

Job og karriere

Velkommen til Tradiums "karriere-hjørne" for jobansøgere.

Medarbejdere gør karriere
 
 
 

Job og karriere

uddannelse fra dit ståsted til fremtiden

Tradium er en stor arbejdsplads med udgangspunkt i 4 campusser i to kommuner - Randers og Syddjurs.

Vi er i alt ca. 450 fuldtidsbeskæftigede og omfatter handelsgymnasium med 12 spor og teknisk gymnasium med 5 spor samt over 20 erhvervsuddannelser.

Vi ansætter årligt ca. 50 nye medarbejdere, som introduceres til Tradium gennem målrettede introduktionsprogrammer samt halvårlige møder, hvor de nyansatte får kendskab til Tradiums kultur, værdier, udvikling og retningslinjer.

Samarbejdskulturen

Medarbejderne tager udgangspunkt i Tradiums værdier mod, udsyn og social kapital. Værdierne udtrykker både forholdet til elever og kursister samt forholdet til samarbejdskulturen blandt alle medarbejdere og ledere.

Tradium har en ledelse, der udstikker de overordnede rammer, men skolen har i øvrigt en decentral struktur, hvor lederne for uddannelsesområderne har udtalt frihed til at tilrettelægge og udvikle uddannelserne, således at det daglige samarbejde mellem lærere og elever/kursister bliver så optimalt som muligt.

Tradium investerer løbende i uddannelsesmiljøerne samt i pædagogisk udvikling og internationalisering. Skolen har et generelt højt kvalitetsniveau.

Områdets største uddannelsesinstitution

Tradium er områdets største uddannelsesinstitution med ca. 2.800 årselever, og et nært samarbejde med områdets øvrige uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Skolen deltager i netværkssamarbejde med Østjyske Erhvervsskoler, er en del af VEU Center Midtøst og har samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner om udviklingsarbejde og bedre uddannelsesdækning.

Har du fået lyst til at vide mere om Tradium, kan du orientere dig i vores karriere-univers, på hjemmesiden i øvrigt samt på de sociale medier.

Måske vil du reflektere på de løbende stillingsopslags, som skolen foretager? Der er også mulighed for at sende en uopfordret ansøgning.

Hvis du på et tidspunkt kommer ombord på Tradium som ny medarbejder, vil vi glæde os til at byde dig velkommen.

 
Læs mere
+

Information

Karriere-univers

 
 
 
Ledige job
 

Sådan søger du


Vil du være med til at udvikle, inspirere og uddanne unge og voksne til fremtidens arbejdsmarked i tæt kontakt med erhvervslivet i hele Danmark?

Vil du samtidig være del af en uddannelsesinstitution, som tilbyder lærerige erhvervsrettede uddannelser uanset om det gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller efteruddannelse?

Så er Tradium det rette sted for dig.

 

 

Ansøgning

Hos Tradium arbejder vi målrettet og struktureret med vores rekrutteringsproces. Afhængigt af jobbet kan der være variationer i den måde, vi håndterer rekruttering på.

Alle ledige stillinger bliver vist på Tradium.dk, Jobnet samt diverse jobdatabaser, Facebook, LinkedIn m.m. De fleste job har en ansøgningsfrist, og ansøgninger modtaget efter fristen kommer ikke i betragtning til den ledige stilling.

Vi opfordrer alle ansøgere til at søge gennem vores rekrutteringsportal. Det gør vi for at sikre en effektiv og brugervenlig håndtering af alle ansøgere. Du vil blive bedt om at indtaste oplysninger om dig selv, vedhæfte ansøgning, CV og relevante dokumenter. Du behøver kun registrere dine personlige oplysninger én gang. Dine oplysninger bliver gemt i 6 måneder, hvorefter de slettes automatisk. Du kan altid selv trække en ansøgning retur, ligesom du kan ændre eller slette dine oplysninger.

Når du har ansøgt et job, modtager du altid en automatisk mail, som bekræftelse.

 

Samtalen

Du kan altid finde oplysning på den ansættende leder, som du er meget velkommen til at kontakte for yderligere informationer.

Du ydes naturligvis altid fuld diskretion, ligesom vi naturligvis overholder persondataloven i hele rekrutteringsprocessen.

Et ansættelsesudvalg evaluerer på de indkomne ansøgninger, og indbydes du til en personlig samtale, bliver du indkaldt enten på mail eller telefonisk. Inden samtalen bliver du altid orienteret om deltagerne i ansættelsesudvalget.

Afhængigt af stillingens karakter kan der forekomme personprofilanalyse, logiske test og faglig case inden en eventuel anden samtale.

 

Efter samtale

Efter samtalen evaluerer ansættelsesudvalget ansøgerne på baggrund af de faglige kompetencer, personlige kompetencer samt kravene i jobbet.

Ansøgere som er til samtale får et personligt telefonisk svar og øvrige modtager en mail med afslag.

 

Søg ledige stillinger

 

Uopfordrede ansøgninger

 

Tilmeld dig jobagent

 

Kvalifikationskrav

Aktiv 15 Karriere
 

Karrieremuligheder


Tradium kan være rammen om et fantastisk og spændende arbejdsliv, hvor tiden aldrig står stille.

Tradium er nok en af de mest komplekse og tværfaglige videnvirksomheder i vores område. Kompleksitet er vores styrke for det afspejler tværfaglighed, globalt udsyn og helhedsorientering.
For at kunne arbejde tværfagligt, skal man være bevidst om egen faglig kunnen og spidskompetencer.

Vi er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, hvis hovedformål er at virke for at skabe læring og læringslyst for vores elever, studerende og kursister, som skal bruge deres faglige og personlige kompetence i erhvervslivet eller på videregående uddannelsesinstitutioner. Og som en videnvirksomhed, der arbejder med læring, er det vigtigt, at vi tiltrækker og fastholder medarbejdere og undervisere, der er fagligt velfunderede. Mod, engagement og lyst til hele tiden at udfordre og reflektere over egen praksis er et fundament for at sikre fortsat fokus på læring og læringslyst.

 

Tradium giver dig rammerne

I fællesskab med dygtige og engagerede kolleger og motiverende ledelse, kan Tradium være rammen om et fantastisk og spændende arbejdsliv, hvor tiden aldrig står stille, og hvor man kan høste fordel af givtige relationer med mange andre spændende kolleger og samarbejdspartnere - til gavn for elever, studerende og kursister.

For nogle handler karriere om at se sig selv på rejse som kommende leder eller specialist; for andre handler karriere om til stadighed at få nye udfordringer i samme virkefelt – faglige såvel som personlige, mens andre igen ønsker, at deres virkefelt skifter i takt med at nye udfordringer afprøves. Alt dette er muligt som medarbejder på Tradium – hvis du kan og vil - samt anerkender at arbejde med læring og mennesker handler om relationer og konstant fokus på (selv)refleksion og udvikling.

Velkommen til en spændende karriere på Tradium.

Aktiv 18 Personalepolitik
 

Personalepolitik


Tradiums personalepolitik indeholder overvejelser over og beskrivelser af holdninger og principper, der er bærende for medarbejderudviklingen på Tradium. Disse skal sikre, at skolens mål nås, og medarbejderne sikres muligheder for at udvikle sig.

Tradiums personalepolitik tager også afsæt i den fælles statslige personalepolitiske vision, der opstiller en række forventninger til, hvad en statslig arbejdsplads bør arbejde med i bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads.

 

Opgaven i centrum

 

Dygtige medarbejdere

 

Mangfoldighed

 

Professionel ledelse

Trivsel
 

Generelt


For Tradium er et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø helt centralt. Dels skaber et sundt arbejdsmiljø trivsel hos medarbejdere, men også det er også forudsætningen for kvalitet og produktivitet i løsningen af opgaverne. Ifølge det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) og flere internationale forskere, er der tydelige sammenhænge mellem høj medarbejdertrivsel, høj kvalitet og produktivitet i arbejdet. Tradium ønsker derfor at arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet, for dels at fremme medarbejdertrivsel, og for dels at sikre høj kvalitet og produktivitet i arbejdet. Derfor er et sundt arbejdsmiljø højt prioriteret på Tradium.

 

Arbejdsmiljøpolitik

 

Arbejdsmiljømål

 

Foreninger

Aktiv 19 Find medarbejder
 

Find medarbejder
 
Nyheder

Studieture giver nye forståelser

Se alle nyheder
På alle Tradiums uddannelser er det muligt at komme på studieture.
LÆS MERE