Søg på tradium.dk

Bliv klog på uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

Begrebet "uddannelsesparathed" er ikke så kompliceret, som det lyder. Når dit barn er erklæret uddannelsesparat, er han eller hun blevet vurderet klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolens afslutning.

 
 

Hvad er en uddannelsesparathedsvurdering?

Selve vurderingen går under navnet "uddannelsesparathedsvurdering" (UPV). Den udføres af skolen og UU-vejlederen i 8. klasse.

For at vurdere om dit barn er parat til en ungdomsuddannelse, kigger skolen på følgende fire parametre:

  • Standpunktskarakterer
  • Faglige kompetencer
  • Personlige kompetencer
  • Praksisfaglige kompetencer

Uddannelsesparathedsvurderingen foretages i forhold til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser:

  • Erhvervsuddannelser
  • 2-årig HF
  • 3-årige gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX)

Efter parathedsvurderingen skal dit barn fortælle skolen, hvilken type ungdomsuddannelse han eller hun foreløbig overvejer at tage. Når I taler med jeres barn om overvejelserne, kan I derfor også tage uddannelsesparathedsvurderingen med i betragtning i forhold til ønsker og kompetencer.

Hvis dit barn ønsker at gå på en type uddannelse, som han eller hun ikke er vurderet parat til, kan I få hjælp og støtte til en handlingsplan, så jeres barn kan blive parat og få opfyldt sit ønske.

 

Det kan være svært at forstå, hvad UPV betyder for mit barn

 
 
 

Hvad hvis mit barn ikke bliver erklæret uddannelsesparat?

Bliver dit barn ikke erklæret uddannelsesparat i 8. klasse, er der ikke noget at være bekymret for. Den tidlige vurdering foretages netop for at give skolen og vejledere de bedste forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er parate til uddannelse.

Elever, der ikke bliver erklæret uddannelsesparate, får tilbudt en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte dem i at blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse ved afslutningen af folkeskolen.

Uddannelsesparathedsvurderingen foretages igen i 9. klasse og 10. klasse, hvis dit barns faglige niveau falder, hvis skolens leder vurderer, at hans eller hendes sociale og personlige kompetencer har ændret sig negativt, eller hvis eleven søger en anden type ungdomsuddannelse.
Mere om uddannelsesparathedsvurderingen

 

Information

Vil du vide mere?