Søg på tradium.dk

Almen fødevarehygiejne

Lær om fødevarehygiejne og håndtering af fødevarer i virksomheder. Få viden om mikroorganismer og principper for personlig hygiejne og produktionshygiejne.

Arbejde med fødevarer og hygiejne
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Kom på kursus i almen fødevarehygiejne og lær at arbejde efter gældende lovgivning og regler inden for området. Du vil bl.a. lære om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad. Derudover vil du lære at lave systematiske overvågningsprocedurer og kunne påpege kritiske punkter.

Indhold

Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende viden om mikroorganismers til at hæmme mikroorganismers udvikling samt efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.

Formål

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. 

Du vil lære at anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer. Du vil også efterfølgende kunne udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Lær om mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og anvend denne viden i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Du kender også de mest gængse fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning.

Du vil lære om lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

Du kan efterfølgende efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Du vil desuden kende til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

 

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen. 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
Vester Allé 26, 8900 Randers C
Pris:
kr. 624
Varighed:
3 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset