Søg på tradium.dk

EUD-Praktikvejledning - oplæringsansvarlig

På kurset får du viden om, hvordan du som kollega kan bidrage til endnu bedre praktikforløb for lærlinge inden for alle hovedforløbsbrancher.

Elever arbejder på værksted på personvognsmekanikeruddannelsen
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der som kollega arbejder med oplæring af lærlinge i virksomheder.

Efter endt kursus kan du:

Efter endt uddannelse kan du:

Planlægge modtagelse af lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab.

Introducere arbejdsopgaver, så lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.

Integrere lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.

Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven / lærlingen bliver medspiller i virksomheden.

Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder lærlingen i uddannelsen.

Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Eksamen

Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

Deltagerbetingelser

Deltagerprisen er 128 kr. for deltagere i AMU-målgruppen.

Der er mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120, 68 kr. i timen.

For uddannelsesansvarlige, som ikke tilhører AMU-målgruppen er deltagerprisen 728,05 kr. Der er ikke mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Varighed

Kurset er på 1 dag.

Undervisningstid

Kl. 8.00 - 15.25

 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset