Søg på tradium.dk

Facadebehandling og energioptimering

Lær om forskellige facadebehandlinger og energirigtige løsninger på malerfagets certificeringsforløb. Bliv en kompetent specialist inden for malerfaget på arbejde udendørs.

Bygningsmaler med facadebehandling og energioptimering
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Om uddannelsen

Kom på certificeringsforløb, og få en relevant opkvalificering med både teoretiske og praktiske kompetencer, der giver dig kompetencer i facadebehandling og energioptimering. Selve kompetencepakken indeholder 5 forskellige AMU fag, hvor du specialiserer dig og bliver opkvalificeret på outdoor området. Et samlet forløb giver dig et udbytterigt og optimalt læringsforløb, hvor der er progression igennem hele forløbet, og der bygges videre på de kompetencer, som du har opbygget på tidligere fag.

Du får indgående kendskab til:

  • kvalitetssikring
  • rensemetode, facade
  • korrekte malerbehandlingssystemer
  • energirigtige løsninger

Indhold

På forløbet får du forskellige fag, hvor du gradvist bliver opgraderet.

Kvalitetssikring og planlægning af malerarbejde

Her lærer du at foretage en grundlæggende kvalitetssikring og planlægge små og større maleopgaver ud fra bl.a. kvalitetssikringsbekendtgørelsen AB 18, ABT 18 og AB Forbruger, og at anvende branchens anerkendte prøvemetoder. Du får desuden viden, så du kan vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af evt. ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer. Du lærer også at tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Rens og malerbehandling af facader

Lær at foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet. Du lærer også at vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra dit nyerhvervede kendskab til fx trænedbrydende svampe. Du lærer også at identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.

Efter kurset kan du vælge den korrekte rensemetode og det egnede sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning. Du kan også udføre malebehandling af facader ud fra dit kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske  standarder og produktdatablade. Derudover kan du foretage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af dit kendskab til de almindelige træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning. Du lærer også at udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger.

Til slut lærer du at kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling. Du kan også vejlede om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader. Du kan tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler med hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Aktuelle malematerialer og teknikker

Du får en dyb teoretisk og praktisk viden omkring de forskellige malerbehandlingssystemer, deres typebetegnelser og anvendelsesområder, så du kan foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav.

Efter kurset kan du foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav ud fra teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, vandig alkyd- og linoliematerialer. Du lærer også at udføre en behandlingsopbygning ud fra forståelse for og kendskab til sammenhængen mellem det enkelte malemateriales bestanddele og dets forskellige egenskaber. Derudover kan du udføre en behandlingsopbygning ud fra forståelse for og et praktisk kendskab til forskellige påføringsmetoder, deres anvendelsesområder med fordel og ulemper, og du kan bruge din viden om eksisterende malematerialer til alternative behandlingsopbygninger.

Du kan også anvende forståelse for sammenhængen mellem det valgte materiale og påføringsmetodens betydning for kvaliteten af det færdige resultat i dit daglige arbejde.

Isolering - energirigtige løsninger ved isolering

Efter deltagelse i faget kan du anvende viden om bygningsreglementets isoleringskrav og byggematerialers isoleringsevne til brug for beregning af varmetab samt lave enkle varmetabsberegninger. Du lærer også at medvirke ved vejledning og planlægning af energirigtige løsninger samt om, hvordan isoleringsmaterialerne opfylder krav til isoleringsevne, brandsikkerhed, modstandsevne over for fugt og svamp.

Du kan efter kurset foretage enkle varmetabsberegninger i forbindelse med nybygning, renovering og tilbygning og vurdere mulighederne for energirigtige løsninger til boliger ud fra dit kendskab til gældende isoleringskrav. Du får viden, så du kan medvirke ved vejledning og planlægning af energirigtige løsninger, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget. Du lærer at vælge materialer og konstruktioner til energirigtige løsninger ved isolering af boliger ved nybyggeri, renovering og tilbygning. På den måde kan du efterfølgende vejlede om, hvordan isoleringsmaterialerne opfylder krav til isoleringsevne, brandsikkerhed, modstandsevne over for fugt og svamp ud fra kendskab til mineraluldsprodukter og øvrige isoleringsmaterialer samt i forhold til miljø- og arbejdsmiljø.

På kurset lærer du at planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø.

Tyndpudsede overflader

Du lærer at anvende og fremstille flere tyndpudsmaterialer og at vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til udførelse af tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer. 

Efter kurset kan du anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af både hydrauliske og ikke-hydrauliske tyndpudsmørteltyper. Forud for pudsearbejdet lærer du at vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold. Du vil desuden lære at vurdere den tyndpudsede overflade og ud fra dette rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Derudover kan du efter kurset udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.

Målgruppe

Faguddannede bygningsmalere.

Eksamen

Afsluttende prøve og certificering efter deltagelse i alle 5 AMU fag. Ved et bestået certificeringsforløb tildeles et malerfagets AMU-diplom.

Malerfagets certificeringsuddannelse

Kurset facadebehandling og energioptimering er kompetencepakke 1 som en del af malerfagets certificeringsforløb. Der findes 3 forskellige forløb, som alle giver forskellige kompetencer inden for malerbranchen; Facadebehandling og energioptimering, Stil og kreativitet i farver og materialer og Fra vurdering af underlag til finish.

Læs mere om certificeringsforløbene

Praktisk

Kurset afvikles med minimum 7 deltagere pr. kursus.

Økonomi

Der er en deltagerbetaling pr. AMU berettigede deltager, som er fra 108 DKK pr. dag pr. deltager. For deltagere, der ikke opfylder kravene til AMU (har en videregående uddannelse) betales fuld pris (deltagerbetaling + taxameter).

Minimum antal deltagere. Er der ikke det antal minimumsdeltagere, der skal til, kan der betales for tom-pladser.

Beregn evt. selv mulighederne vha. simuleringsregneark.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er tale om et tilskud.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset


 

Aktuelle malematerialer og teknikker

 
 

Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering

 
 

Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

 
 

Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

 
 

Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel