Søg på tradium.dk

Cookies- og privatlivspolitik

Underretning om indsamling af oplysninger

Tradium er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med uddannelsesinstitutionens hjemmeside, sociale medier og kommunikation om uddannelserne samt eventuelle henvendelser rettet til uddannelsesinstitutionen. Formålet er at formidle oplysninger om uddannelserne, skabe en tættere relation og gøre opmærksom på skolens dagligdag og værdier.

Dine oplysninger bruges forskelligt alt efter formål. Du kan nedenfor læse om henholdsvis cookies og hjemmeside, sociale medier og samtykker ved fx billeder og video.

Alle har følgende tilfælles i forhold til kontaktpersoner, tilbagetrækning af samtykke mv.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@tradium.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 samt artikel 20-21, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet øverst i dokumentet.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser på dine personoplysninger, herunder profilering.

Retten til ikke at blive gjort genstand for en afgørelse alene baseret på automatisk behandling

Du har ret til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os, er hjemlet i EU-ret eller dansk national ret eller i tilfælde, hvor afgørelsen er baseret på den registreredes samtykke.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor indsigtsretten ikke kan påberåbes.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Tradium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Websitet ejes og publiceres af:

Tradium Erhvervsskole og -gymnasier, Randers
Vester Allé 26
8900 Randers

T: +45 7011 1010

E: info@tradium.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anne Lene Pugholm på:

E-mail: dpo@itcn.dk eller telefon 7250 5999.

Denne cookie- og privatlivspolitik er baseret på anbefalingerne fra Minecookies.org og Erhvervsstyrelsen

Senest opdateret d. 4.12.2023.  

 
 
Aktiv 31 Hjemmeside
 

Hjemmeside


Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Oplysningerne indsamles af forskellige cookies.

 

Cookies

 

Tredjepartsservices

 

Personoplysninger

 

Nyhedsbreve

 

Chatfunktion

 

Modtagere af personoplysninger

 

Sikkerhed

 

Periode for opbevaring

 

Videregivelse af oplysninger

Aktiv 15 Samtykker
 

Samtykker


I Tradiums kommunikationsafdeling arbejdes der med kommunikation på tværs af mediekanaler og medietyper.

Vi bruger billeder, videoer, elev/kursistcitater og meget mere på både vores hjemmeside, sociale medier, tryksager og annoncer.

 

Formål med kommunikation

 

Hvornår indhenter vi samtykker?

 

Hvordan behandles samtykkerne?

 

Hvornår slettes samtykkerne?

 

Hvem må bruge materialet?

 

Retsgrundlag

 

Modtagere af personoplysninger

 

Overførsel til modtagere

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Aktiv 17 Sociale medier
 

Sociale medier


Formålet med Tradiums tilstedeværelse på sociale medier er, at unge kan blive guidet korrekt og inspireret i deres uddannelsesvalg, anser vi det derfor som vigtigt, at der er informationsmateriale tilgængeligt fra de forskellige uddannelser på de platforme, som målgrupperne benytter.

På den måde kan de opleve hvordan hverdagen er på de forskellige uddannelser, hvad det faglige indhold er og hvad det kræver at gå på uddannelsen. Dette kommunikeres bedst i øjenhøjde, hvor eksempelvis nuværende elever eller kursister, fortæller om deres tid på skolen samt hvorfor de har valgt netop deres uddannelse eller kursus.

 

Kategori af personoplysninger

 

Retsgrundlag

 

Opbevaringsperiode

 

Modtagere af personoplysninger