Søg på tradium.dk

Tradiums persondatapolitik for elever, kursister og studerende

Hovedindgang på Tradium Vester Allé
 
 

Tradiums persondatapolitik

For elever, kursister og studerende

Tradium behandler og beskytter personoplysninger om elever, kursister, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere m.m. ifølge den gældende lovgivning for persondatabeskyttelse.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere introduktion, vejledning, uddannelses-, efteruddannelses- og kursusydelser til dig samt for, at du kan anvende Tradiums faciliteter.  Oplysningerne behandles naturligvis fortroligt.

Vi behandler kun data på et lovligt grundlag. Undervisningsministeriets love og regler er oftest grundlaget for, at vi skal behandle dine personoplysninger, når du er tilmeldt aktiviteter hos Tradium. I enkelte tilfælde vil vi kontakte dig for et samtykke – f.eks. i forbindelse med eventuel markedsføring.

Nogle personoplysninger anvendes endvidere til statistiske formål.

Vi har derfor udarbejdet en politik for databeskyttelse og retningslinjer for behandling af personoplysninger - både ved indsamling, videregivelse og opbevaring.

Hvilke personoplysninger er der tale om?

Personoplysninger er de data, som kan henføres til én person – f.eks. almindelige personoplysninger som navn, e-mail, adresse, arbejdsplads, karakterer, cpr.nr., fravær, sygefravær m.m.

På Tradiums adresser er der endvidere etableret TV-overvågning i forskellige områder. Dette er skiltet i de respektive områder.

I visse situationer har vi også brug for at behandle følsomme oplysninger som eksempelvis helbredsoplysninger (allergi ved forplejning, evt. diagnoser som du selv oplyser til udvalgte ansatte og lign.), men naturligvis kun når der er et formål og et lovligt grundlag.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler typisk oplysninger om dig via www.optagelse.dk eller voksenuddannelse.dk, men vi kan også modtage oplysninger direkte fra dig, fra myndigheder, din arbejdsgiver eller vore samarbejdspartnere.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Behandling af oplysninger omfatter indsamling, registrering, systematisering, tilpasning, opbevaring, søgning, videregivelse m.m.

Vi behandler naturligvis dine oplysninger fortroligt og kun til de formål, hvortil de er indsamlet. Skal dine persondata anvendes til nye formål, bliver du oplyst om det inden.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver dine personoplysninger til de offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere, som vi er forpligtet til ifølge lovgivning og regler for uddannelses- og kursusaktiviteterne.
Internt er det kun medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov, der har adgang til personoplysninger.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i den tid, som vi har behov for. Vi har retningslinjer for opbevaringstiden afhængig af kategorien. Retningslinjerne er bl.a. fastlagt i de forpligtelser, vi er underlagt i lovgivningen.

Eksamensbeviser skal f.eks. gemmes i 30 år, mens andre oplysninger som f.eks. eksamensopgaver kun gemmes i 1 år.

Sikkerhed

Tradium har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, tabt eller forringet. Vi sikrer, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, som du kan gøre anmode om ved at kontakte os:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde kan du få slette oplysninger om dig
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at trække samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger er baseret på et samtykke, har du altid ret til at række det tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække det tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlingen inden, men gælder kun fra det tidspunkt, som du trækker det tilbage

Du kan læse mere om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder, er du altid meget velkommen til at kontakte os via vores kontaktoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik eller vores behandling af dine personoplysninger er du meget velkommen til at kontakte os:

Tradium
Vester Allé 26
8900 Randers C

Tlf. 70111010
Mail: info@tradium.dk eller sikkerpost@tradium.dk

Eller vores DPO:
ITCenternord
Øster Uttrupvej 1
9000 Aalborg C
Att: DPO

Mail: dpo@ITCN.dk
Tlf: 7250 9999

Tradium vil løbende opfylde og opdatere kravene til beskyttelse af dine personoplysninger.