Søg på tradium.dk

Corona - opdatering

Elever, forældre, kursister og samarbejdspartnere vil løbende kunne finde oplysninger om Tradiums forholdsregler i forhold til corona. Her vil også være en FAQ, hvor du måske kan finde svar på dine spørgsmål.

 
 

Sidste nyt findes her

 

Onsdag den 27. maj eller hurtigst muligt derefter kan vi åbne for al undervisning på Tradium igen. Dermed kan vi blandt andet byde velkommen til vores 1.G- og 2.G-elever og vores AMU-kursister på skolen igen. Tradium er allerede åben for fysisk undervisning af: 

  • EUD10-elever 
  • De fleste EUD-elever
  • 3.G’ere.
  • EUX-elever med afslutning til sommer – men kun i de gymnasiale fag
  • AMU-kurser inden for transport og rengøring
  • Certifikatkurser, herunder recertificering, for ledige og beskæftigede

Vi kalder elever ind, så snart vi har gjort klar til at efterleve myndighedernes retningslinjer for undervisningen. De elever og kursister, der nu skal tilbage på skolen, får direkte besked om, hvornår og hvordan den fysiske undervisning genoptages.”

Generelt

Mens skolen er lukket bliver der for vores elever arrangeret fjernundervisning, digital undervisning eller andre opgaver så vidt muligt. Der bliver desuden løbende udbudt AMU-kurser på fjernundervisning i lukkeperioden.

Vi beder alle elever holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på T-learn, e-mails mv., hvor der vil blive givet besked.

Vi opfordrer til, at man finder den generelle viden om corona, smitteårsager mv. på den officielle side coronasmitte.dk

 

FAQ

Her vil vi løbende forsøge at svare på jeres spørgsmål.

Generelt

Hvad med dimissioner og andre arrangementer?

Tradium aflyser eller udsætter alle større arrangementer som translokationer, dimissioner, svendeprøveafslutninger, personale- og elevfester, shows og messer mm. indtil videre.

Kan jeg få vejledning?

Ja. Du kan få fat i Tradiums vejledere og virksomhedskonsulenter på deres direkte mail og telefon. Find vejlederne og find virksomhedskonsulenterne. Her kan du også se, hvilke uddannelsesområder de dækker.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med skolen?

Vores omstilling (tel. 70 11 10 10) er åben fra 7:30-15 mandag til torsdag og 7:30-14 fredag.

EUD/EUX

Lærepladsgaranti

COVID-19 har store konsekvenser for landets virksomheder og deres mulighed for at tage lærlinge ind. Af den grund af har Tradium set sig nødsaget til at ophæve lærepladsgarantien for alle elever på Tradiums EUD/EUX. Der er fortsat Uddannelsesgaranti på de enkelte uddannelsesområder efter gældende regler. Det betyder, at alle nuværende elever kan afslutte deres erhvervsuddannelse via læreplads i en virksomhed eller i skolepraktik. Find mere information på uddannelse.dk

AMU / Kurser

Afholdes der kurser i perioden?

Alle AMU kurser med fysisk tilstedeværelse er aflyst i perioden. Det gælder også private virksomheders kurser, der afholdes på Tradiums adresser. Undtagelsen er, jf. myndighedernes retningslinjer, ledige på certifikatkurser på AMU, hvor kurset er krævet for at starte et specifikt job. 

Kan jeg tage kurser online på Tradium, mens skolen er fysisk lukket?

Ja, du kan. Der findes flere kurser, der også bliver udbudt som fjernundervisning. Find hele vores udbud af online kurser.

Elev på Tradium

Der vil løbende blive informeret om fjernundervisning, prøver mv. på de almindelige kommunikationsplatforme. Alle nuværende elever bedes derfor holde sig opdateret på e-boks, mail, T-Learn og de andre kommunikationsplatforme.

Det er også stadig muligt at komme i kontakt med undervisere, vejledere og virksomhedskonsulenter fx i forbindelse med lektier eller spørgsmål om uddannelseskontrakter.

Alle studierejser og studieture/udflugter i ind- og udland vil desuden være aflyst på denne side af sommerferien for alle elever.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?

Hvis du generelt bliver syg under lukningen og er ude af stand til at deltage i den digitale undervisning eller lave opgaver, skal du som vanligt melde dig syg, hvor du plejer og som du plejer.

Hvad gør jeg, hvis jeg har computerproblemer?

Vores It-medarbejdere kan kontaktes for support på mail helpdesk@itcn.dk og de kan også i begrænset omfang hjælpe fra kontoret.