Søg på tradium.dk

EU Efteruddannelse for buschauffører - Djursland

Få opdateret din viden om buskørsel og passagerbefordring på efteruddannelse for buschauffører på Djursland.

Buskørsel på kursus på Tradium Ring Djursland
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for området.

Mål

Efter kurset kan du på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder udføre almindeligt forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel.

Du får opdateret din viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort. Herunder kan du i praksis anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

  • Kundeservice og konflikthåndtering
  • Kommunikation; herunder mikrofonhåndtering
  • Trafikselskabernes kvalitetskrav
  • Billettering og regionale takstsystemer
  • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
  • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning

Uddannelsen indhold følger i øvrigt de retningslinjer, der fremgår af Færdelsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse føre til, at du kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
Pris:
kr. 1040
Varighed:
5 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 74 88 02   E jsv@tradium.dk
A Amu-Centervej 2, 8560 Kolind
 

Fag til kurset