Søg på tradium.dk

Voksen- og efteruddannelse

Tradium Lean Center

Lean i praksis. Giver vækst og arbejdsglæde.

 
 

Lean i praksis giver vækst og arbejdsglæde

Vi kan gennem en praktisk indgang til Lean begreberne indføre virksomhed og medarbejderne i den fremtidige og nuværende rolle som aktivt deltagende medarbejdere, der i højere grad end før også bidrager med egne erfaringer og ideer til at skabe forandringer og forbedringer i virksomheden.

 

Begrebet lean

Begrebet lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones. De havde registreret, hvordan Toyotas produktion af biler foregik langt billigere end hos alle konkurrenterne. De satte sig derfor for at undersøge fænomenet. De fandt ud af, at Toyota brugte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Womack og Jones valgte ordet lean til at beskrive dette specielle fokus på spild, fordi det betyder trimmet. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med at trimme arbejdsgangen, klarer sig bedst.

 

6410 LEAN kursister de sidste 3½ år

 
 
 

Vi er blevet mere effektive på Interroll Nordic efter vores leankursus

Se video
Lean i praksis hos virksomheden Interroll Nordic
 
 

Virksomheder vi blandt andet har arbejdet sammen med om kvalitet og lean

FK Distribution

Schjerning Farver

Hounö

VPG

De Danske Gærfabrikker

Superfos

Linco Food

Thyregod Bygningsindustri

Hammel Furniture

Stina Inventar

Kronjyllands Malerfirma

CPM

Best Friend Denmark

Elopak Danmark

Midtvask

Aarhus Universitets Sygehus

Højbjerg Maskinfabrik

Unilite

Scanpan

Bosal Sekura

Interroll Nordic

Epoke

Nordfab Europa

med flere

JKF Industri

Defco

Terma

Elopak

KSM Holding

Loomis Danmark

V. Guldmann

 

Tradium er udpeget til at være såkaldt spydspidsskole indenfor arbejdets organisering. Værktøjerne til Lean er centrale i dette udbud, og derfor har vi blandt andet etableret et Lean værksted, hvor det er muligt at afprøve værktøjerne i en simuleret virksomhed. Her er det muligt for virksomheder at sende medarbejdergrupper - ligesom ledige har adgang - hen, for at få indsigt i Lean tankegangen.

Se folder fra Industriens uddannelser, hvor du bl.a. kan læse om Lean-kørekort og andre kurser med lean.

Klik her og se alle LEAN AMU kurserne

Tag lean forløb på Tradium

Tradium Lean Center
Blommevej 39
8930 Randers NØ

Som virksomhed kan du tilmelde en eller flere personer

 

Tæt på hverdagen

Hvis det ønskes har vi mulighed for at skabe en parallel virksomhed, der f.eks. gennem vores spil "Ur-fabrikken/Strandstols-fabrikken" (eller helt andet spil) giver et grundlag for at benytte de forskellige Lean værktøjer i en praksisnær sammenhæng og aktivere dem fysisk.

Det understøtter mulighederne for god indlæring. Det at skulle bevæge sig rundt til de forskellige stationer og være præcis i sine handlinger og kommunikation er med til at øge koncentrationen og udbyttet af undervisningen.

Medarbejderne bliver således trænet i at se men også i at udvælge og anvende de til opgaven rette værktøjer og metoder.

Der fremkommer situationer, som kalder på en indsats for at mindske spild, flow-stop og manglende instruktioner/oplæring og vise værdien af en fast struktur for opsamling og fastholdelse af ideer ved hjælp af løbende tavlemøder kurserne igennem.

Brancher: Alle!

 • Industri/produktion
 • Byggeri/håndværk
 • Engros
 • Detail
 • Offentlige
 • Service
 • Adm.
 • Hoteller, Restaurant
 • m.fl.
 

Nogle muligheder - måde, sted & geografi

Det er muligt at afholde kurserne på hinanden følgende dage eller split eller andre kombinationer. Der kan være indlagt en "hjemmedag", som gør at kursisten kan indhente oplysninger/data fra sin egen arbejdsplads og indtænke dem i forbedringsforslag til egne områder i Virksomheden.

Det er ligeledes muligt at gennemføre kurserne på Virksomheden, som derved giver os endnu bedre muligheder for at videndele samt gøre observationer og løsningsforslag yderligere praktisk anvendelige. Eller kombination af virksomhed og skole.

Hvorvidt kurserne skal afholdes samlet eller opdelt er op til Virksomheden.

Ved virksomheder som spreder sig over en større geografi er der yderligere kvalitet ved at afholde kurserne på én for et område central placering i landet. Det giver også en større mulighed for at understøtte idevandring, forståelse og fællesskabsfølelse mellem de forskellige fabrikker.

 

Lean principperne

 1. Fastlæg hvad der er værdi ud fra et kundesynspunkt
 2. Identificer værdistrømme (Værdistrøms kortlægning) - Fjern ikke værdiskabende aktiviteter
 3. Skab Flow
 4. Træk frem for at skubbe ydelserne frem
 5. Søg mod perfektion hele tiden - kaizen (2 ord Kai og ZEN - betyder forbedre bedre)
 

Erfarne lean konsulenter

Vore LEAN konsulenter / undervisere er meget erfarne LEAN konsulenter / undervisere, som de senere år ikke har lavet andet end at arbejde med LEAN, herunder LEAN kurser. Men også deltaget i de udviklingsprocesser der er før, under og efter kurserne sammen med virksomhedens ledelse, HR og LEAN ledere & medarbejdere.

Næsten alle LEAN forløb har fundet sted ude i virksomhederne, og derfor har konsulenterne / underviserne erfaring med mange forskellige industrier og måder at arbejde med LEAN på - der giver resultater.

Kontakt

,

Eller kontakt en af vore virksomhedskonsulenter

Lidt historie

LEAN startede i produktionen

 • Henry Ford (FORD) - samlebånd
 • Taiichi Ohno (Toyota) - TPS - Toyota Production System
 • Shingo Shingeo og Denming - konsulenter for Toyota
 • Womack and Jones - LEAN thinking
 

Information

Find kurser

Tilmeld dig
 

Planlagte kurser - Lean

Kursus navn

PDF

Startdato

Varighed

Tilmeld

 
4 dage
 
1 dag
 
 

Se ikke-planlagte kurser

 

Er du i arbejde?


Ja Nej