Søg på tradium.dk

Efteruddannelse som bygningsmaler

Malerfagets certificeringsforløb

Kom på efteruddannelse som bygningsmaler og tag en kursusrække, der udbydes som et samlet forløb og er udviklet og tilpasset din branches behov.

bygningsmaler - kreativitet med farver og materialer
 
 

Malerfagets certificeringsforløb

Få et optimalt læringsforløb med AMU-diplom

Malerfagets certificeringsforløb indeholder tre certificeringsforløb, der hver især består af en kursusrække, der er udviklet og tilpasset malerbranchens behov for efter- og videreuddannelse af bygningsmalere.

Hver enkelt kompetencepakke afvikles som et samlet certificeringsforløb, der afsluttes med en samlet Malerfagets AMU-diplomprøve. Ved et bestået certificeringsforløb tildeles et Malerfagets AMU-diplom. Et samlet forløb vil give et udbytterigt og optimalt læringsforløb, hvor der er progression igennem hele forløbet, og der bygges videre på foregående kursers opnåede kompetencer.

Der er mulighed for at tage kurserne som individuelle kurser således, at man til sidst kan aflægge en samlet Malerfagets AMU-diplomprøve og opnå et AMU-diplom for det certificerede forløb.

 
 
Aktiv 20 Uddannelsen
 

Kurser


Forløb

Økonomi

Der er en deltagerbetaling pr. AMU-berettigede deltager, som er fra kr. 108 pr. dag pr. deltager.

For deltagere, der ikke opfylder kravene til AMU (har en videregående uddannelse) betales fuld pris (deltagerbetaling + taxameter).

Minimum antal deltagere er 7 deltagere pr. kursus. Er der ikke det antal minimumsdeltagere, der skal til, kan der betales for tom-pladser.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskuddet er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Mere om VEU godtgørelse

Aktiv 19 Kontakt
 

Kontakt


Virksomhedskonsulenter
Virksomhedskonsulent
M  4022 6974    E  vtr@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
AMU kundeservice
Kursussekretær
T  8711 8513    E  vn@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Find dato for udbudte kurser

 

Planlagte kurser - Malerfagets certificeringsforløb

Kursus navn

PDF

Startdato

Varighed

Tilmeld

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej