Søg på tradium.dk

Voksen- og efteruddannelse

Søger du uddannelse til forandring eller nye udfordringer, der er efterspurgt i erhvervslivet? Så er Tradiums uddannelse for voksne det helt rigtige for dig, der ønsker en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor en række forskellige spændende brancher.

Kursist på voksen- og efteruddannelse med iPhone
 
 
 

Om voksen- og efteruddannelse

Et skræddersyet kursustilbud

Tradiums voksen- og efteruddannelser er for dig, der har appetit på at blive skarpere indenfor din eksisterende branche eller et nyt felt. Med udgangspunkt i dig og dine ønsker sammensætter vi et uddannelsesforløb målrettet dine konkrete opkvalificeringsbehov.

Vi tilbyder kursustyper, der er efterspurgt af erhvervslivet – faktisk sammensætter vi vores kursustilbud i tæt dialog med de lokale virksomheder. Det gør din uddannelse ekstra relevant – og øger samtidig dine muligheder på arbejdsmarkedet markant.

Tradiums voksen- og efteruddannelse foregår på AMU kurser i virksomhedstilpassede forløb, der kan sammensættes efter behov. Det betyder, at vores AMU kurser kan passe ind i et eksisterende arbejdsskema – eller som et samlet efteruddannnelsesforløb. Fuld tid eller deltid. Faglært eller ufaglært. AMU har muligheder for at uddanne alle.

Hos Tradium tilbydes erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse inden for mange forskellige brancher.

 
Læs mere
+

Find vores samlede AMU katalog

Vil du have overblik over Tradiums kursusudbud med datoer? Find et samlet overblik fordelt på de forskellige fagområder.

Se AMU katalog
 

Er du over 25 år?

Leder du efter nye udfordringer? Vælg en erhvervsuddannelse for voksne og få en ny fremtid.

Erhvervsuddannelse for voksne
Kursist på efteruddannelse som chauffør
 
 

Bliv autoriseret fodterapeut

Fodterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for andre mennesker. Du har lyst til at hjælpe og kan leve dig ind i andres udfordringer i dagligdagen. Vælg en ny vej i dit liv og bliv fodterapeut.

Bliv fodterapeut
 

Retail & Management

Tradium Retail & Management har fingeren på pulsen og følger de nyeste trends inden for efteruddannelsesområdet, så vi på den måde tager kravet til uddannelse alvorligt. Livslang læring er et mantra for os. På den måde er vi med til at støtte det enkelte menneske, erhvervslivet og samfundet i at vokse og gro.

Bliv inspireret
Studerende på Retail og Management i gruppearbejde
 
 

Tradium har fokus på dig og din fremtid

Tradiums voksen- og efteruddannelser åbner nye døre for dig, som vil videreuddannes eller skifte kurs i dit arbejdsliv. I fællesskab sammensætter vi dit personlige kursustilbud, så du står parat til nye spændende udfordringer. - FRIHED – sammensæt dit personlige kursustilbud - FAGLIGHED – lær en ny faglighed eller efteruddan dig - FREMTID – skab en ny fremtid med et stærkt afsæt
 

Information

Find kurser og efteruddannelse

Tilmeld dig
Undervisning på lager- og terminaluddannelsen
 
 
 
Aktiv 4 Kurser
 

Kursusudbud


 
Nyhedsbrev for auto og mobilitet
Møde og event - auto og mobilitet
Auto kurser
< Tilbage til oversigten
Murer
Tømrer
< Tilbage til oversigten
Malerfagets certificeringsforløb
Malerkurser
< Tilbage til oversigten
Kundeservice
Salg og indkøb
< Tilbage til oversigten
Laserskæring, pladebearbejdning og CAD-tegning
Svejs
Tegning og konstruktion
< Tilbage til oversigten
Pulverlakering
Vådlakering
< Tilbage til oversigten
Køreteknik, kørekort og EU efteruddannelse
Krankurser
Gaffeltruck og teleskoplæsser
ADR kurser
Diverse kurser - transport
Chauffør
Lager
< Tilbage til oversigten
Dansk som andetsprog
IKV
Jobrotation
Personlig coaching
Scrum Master
Fodterapeut - kurser
< Tilbage til oversigten
Aktiv 13 Kursuskalender
 

Alle aktive kurser


Kursus navn 

Dato 

Adresse 

Pris 

07-07-2022
Online
Se webshop kr.
30-09-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
748,80 kr.
28-10-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
748,80 kr.
30-09-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
977,60 kr.
28-10-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
977,60 kr.
09-09-2024
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
1123,20 kr.
18-11-2024
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
1123,20 kr.
30-09-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
1123,20 kr.
28-10-2024
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
1123,20 kr.

Er du i arbejde?


Ja Nej
Aktiv 18 Om AMU
 

Generelt


Kerneproduktet for voksen- og efteruddannelse på Tradium er primært baseret på AMU, der giver en unik mulighed for at sammensætte uddannelsesforløb målrettet konkrete opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet. Det gør efteruddannelse dynamisk, og hos Tradium har vi netop en bredde i vores uddannelsespalette, der effektivt gør os i stand til at agere sparringspartner og uddannelsesleverandør til områdets virksomheder – store som små.

Tradium har uddannelsesfaciliteter på seks adresser i Randers og Kolind.

Det er dog også muligt for virksomheder at afholde efteruddannelse på virksomhedens egen adresse.

 

Hvad er AMU?

 

Kvalitet

 

Evaluering af AMU og enkeltfag

 

Udlagt og udliciteret undervisning

Aktiv 20 Praktisk
 

Persondata

 

Hvad gør jeg ved sygdom?

 

Kantineforhold

 

Rygning

 

Parkering og ladestandere

 

Læsevanskeligheder

 

Åben vejledning

 

Godtgørelse og til tilskud

Aktiv 23 Tilmelding
 

Betingelser og vilkår


AMU tilmeldingsbetingelser og vilkår

Tilmelding til Tradiums kurser skal ske via voksenuddannelse.dk - den fælles tilmeldingsportal for alle udbydere af AMU-kurser. Hvis du er usikker på, om du opfylder eventuelle forudsætninger for deltagelse i et givent kursus, kan kursussekretæren kontaktes (navn og telefonnummer fremgår af kurset). Se video om, hvordan man tilmelder sig.

Du vil inden kursusstart modtage eventuel opkrævning af deltagergebyr, samt øvrigt materiale med relevante oplysninger, bl.a. om stedet for kursusafholdelse og tilsvarende praktiske oplysninger.

 

Deltagerbetaling

Deltageren (eller dennes virksomhed) betaler før kursusstart en obligatorisk deltagerbetaling, der er afhængig af fag og kursustype. Beløbet fastsættes på den årlige finanslov - i 2018 udgør den 118 kr, eller 190 kr. pr. deltager pr. dag, afhængig af hvilket kursus der er tale om.

Bemærk dog, at der gælder særlige betalingsvilkår i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund. Deltagere med en videregående eller højere uddannelse, kan deltage på et AMU-kursus, men skal betale fuld pris, idet der ikke ydes statstilskud hertil.

Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark, betale fuld pris for AMU-kurser.

 

Tillægspris

På enkelte kurser med særlig tilrettelæggelsesform, kan der være tale om ekstraudgifter til lærerens transport fra institution til en virksomhed, hvor undervisningen finder sted som virksomhedsforlagt, hjælp til tolkning, afholdelse af uddannelserne om aftenen, dobbelt lærerdækning etc.

Dette tillæg til normprisen er i 2017 max. Kr. 140,00 pr dag/ pr kursist.

Det vil fremgå af det enkelte kursus på voksenuddannelse.dk om der er tillæg til normpris.

 

Tompladstillæg

En uddannelsesinstitution kan aftale med en virksomhed, at denne betaler en tillægspris for, at institutionen gennemfører undervisningen på en arbejdsmarkedsuddannelse med færre kursister end det antal kursister, der i annonceringen af udbuddet af uddannelsen er angivet som minimum for gennemførelse.

Der kan tidligst indgås en sådan aftale 5 dage før første undervisningsdag.

 

Tilmelding

Tilmelding til kurser

Gældende for medarbejdere/virksomheder

I henhold til gældende regler, skal virksomheder og selvstændige selv tilmelde deres medarbejdere AMU-kurser på: voksenuddannelse.dk, hvor alle udbudte AMU kurser i hele landet findes. På voksenuddannelse.dk findes der et udførligt link til vejledning, og såfremt dette ikke afhjælper problemet, er medarbejdere/ virksomheder altid meget velkommen til at kontakte AMU-kundeservice på Tradium, T 7011 1010.

 

Gældende for ledige med 6 ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig dagpengemodtager med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte din A-kasse. Efter accept fra A-kassen til deltagelse på kurset, kan du tilmelde dig på jobnet.dk, eller du kan kontakte Tradium for tilmelding. Du vil herefter modtage blanket AR237, som du skal medbringe til din A-kasse.

 

Gældende for ledige, som ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Kontakt dit jobcenter eller kommune, som herefter foretager tilmeldingen.

 

Gebyr

Afbuds-, udeblivelses- og frameldelsesgebyr

For medarbejdere/virksomheder

Tradium forbeholder sig retten til, at opkræve gebyr ved afbud, udeblivelses og framelding. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 3.500,-.

Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 2.500,-.

Overdrages kursuspladsen til en anden deltager, bortfalder gebyret, samt ligeledes hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. Endeligt bortfalder gebyret, hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.

 

For ledige

Hvis du er ledig og bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal skolen have besked hurtigst muligt.

 

Tilskud

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Det er muligt at få økonomisk støtte i form af VEU-godtgørelse, og tilskud til befordring under et AMU-kursus. Godtgørelsen svarer til 80 % af højeste dagpengesats.  Læs evt. mere på www.veug.dk.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Det vil sige, at din uddannelse ikke må forudsætte bestået uddannelse på gymnasialt niveau, med mindre du ikke har brugt uddannelsen idenfor de sidste 5 år.

Ansøgning om VEU-godtgørelse sker på voksenuddannelse.dk, og søges af arbejdsgiveren senest 4 uger efter sidste kursusdag. På voksenuddannelse.dk findes der et udførligt link til vejledning, som også dækker VEU ansøgning, og såfremt dette ikke afhjælper problemet, er medarbejdere/ virksomheder altid meget velkommen til at kontakte AMU-kundeservice på Tradium, T 7011 1010.

 

Kost og logi

Når den samlede daglige transport til og fra Tradium er over 120 km, har du ret til kost og logi efter retningslinjer udarbejdet af arbejdsmarkedsstyrelsen (du kan læse herom på www.retsinformation.dk).

Du sørger selv for indkvartering og kan efter kurset, mod dokumentation, få refunderet op til kr. 500,00 pr. overnatning. Her kan du se de steder, som vi samarbejder med.

 

Kursusbevis

Kursusbevis

Der udstedes bevis til de kursister, der gennemfører kurset med et tilfredsstillende resultat, set ud fra en faglig og pædagogisk vurdering fra underviserens side. På visse uddannelser ligger der en afsluttende beståelsesprøve til grund for udstedelsen.

 

Evaluering

Alle, der deltager i et AMU-kursus, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i Vis Kvalitet, og alle besvarelserne bliver registreret i et landsdækkende system, som er tilgængeligt på www.viskvalitet.dk.

 

Forbehold

Gennemførelse af kurserne sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Der tages derfor forbehold for lovændringer.

Se i øvrigt under praktisk. Her finder du en række informationer om det at gå på kursus hos Tradium.

Aktiv 19 Kontakt
 

AMU-kundeservice


AMU kundeservice
Kursussekretær
T  8711 8512    E  pila@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
AMU kundeservice
Kursussekretær
T  8711 8513    E  vn@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
AMU kundeservice
Kursussekretær
T  8774 8801    E  trjo@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
AMU kundeservice
Kursussekretær
T  8774 8802    E  jsv@tradium.dk
A  Amu-Centervej 2, 8560 Kolind
AMU kundeservice
Teamleder
M  4188 0071    T  8711 3520    E  tkl@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Konsulenter

 

Ledelse

 
Nyheder

Sprogforståelse og nye færdigheder

Se alle nyheder
Det kan svært at finde job, når man ikke mestrer det danske sprog
LÆS MERE
 
 
 

Bliv kontaktet

Vil du vide mere?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt eventuel kort besked - så kontakter vi dig.

Jeg accepterer betingelserne for Databehandling