Søg på tradium.dk

Om Tradium

Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers er et kraftcenter af forskellige uddannelser. Vi uddanner til fremtidens behov med afsæt i stærk faglighed, skoleudvikling og attraktive uddannelsesmiljøer.

 
 

Om Tradium

Faglighed, udvikling og attraktive miljøer

Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers er en stor, udviklingsorienteret erhvervsskole med et meget bredt uddannelsessortiment fordelt på fire campusser i to kommuner. Vi udbyder mere end 20 erhvervsuddannelser, og erhvervsgymnasiet (hhx og htx) er områdets største gymnasieuddannelse med i alt 17 spor. 

Desuden har Tradium et tæt samarbejde med Randers Realskole om 10. klasse og ElitesportsCollege.

Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers blev grundlagt i 2010, og er i dag den uddannelsesinstitution, som brugerne i lokalområdet har det højeste kvalificerede kendskab til.

En del af Tradiums mission er at uddanne fra dit ståsted til fremtiden. Derfor har alle unge mennesker, der begynder på en uddannelse på Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers, mulighed for en ukompliceret overgang til anden gymnasie- eller erhvervsuddannelse, hvis den unge har truffet et forkert valg.

Vores ambition er at tilbyde uddannelse til alle i tæt dialog med det aktive erhvervsliv og arbejdsmarkedets skiftende behov.

Alle Tradiums uddannelser har et internationalt aspekt med tilbud om, at dele af uddannelserne kan foregå i udlandet.

Navnet Tradium

Navnet Tradium er et spændende sammensurium af forskellige symboler og internationale ord, som hver især beskriver en del af det, skolen står for:

  • Trade, som er engelsk og betyder ’kommerciel udveksling af varer og tjenesteydelser’ samt ’faglært udøvelse af et praktisk håndværk’.
  • Studium, som kommer fra latin og betyder ’stræben’, ’iver’ og ’flid’ samt ’studieretning – ofte på en højere læreanstalt’.
  • Tradition, som er afledt af det latinske ord ’traditio’; ’at overlevere noget’. Men det betyder også: ’en fast etableret skik, der gentages i et samfund eller hos en gruppe mennesker’.
  • Stadium, ligeledes latin, som betyder ’trin på løbebane’ samt ’en afgrænset del af et forløb’.

Fire campusser

Bygningerne for Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers er tilsammen på cirka 73.000 m2 og de fire campusser findes på disse adresser:

  • Nord, Blommevej 39 og 40, 8930 Randers NØ
  • Midt (hovedadresse), Vester Allé 26 og Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers C, telefon 70 11 10 10, info@tradium.dk
  • Syd, Minervavej 57, 8960 Randers SØ
  • Ring Djursland, AMU Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind
 

Du bliver del af et fællesskab og er med til at skabe nyt

Se video
 
 

Job og karriere

Find ledige stillinger i vores karriere-univers.

Se karriere-univers
 

International

Få mulighed for at komme til udlandet med Tradium - både som elev eller medarbejder.

Ophold i udlandet
Pige der er international studerende
 
 
 
Aktiv 8 Om Tradium
 

Historien


Generelt

Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole , som blev fusioneret til Tradium den 16. april 2010, er to traditionsrige, velrenommerede uddannelsesinstitutioner med rødder helt tilbage i 1800-tallet.

 

Handelsskolen

Inden Handelsskolen i Randers blev etableret i 1877, havde der været forskellige tilløb til en handelsskole. I 1796 oprettede storkøbmanden Niels Brock, der oprindelig kom fra Randers, et testamente, hvor han skænkede en stor del af sin formue til en handelsskole. I 1821 søgte Frederik Thaarup (forgæves) at etablere den første handelshøjskole.

1877: Handelsskolen etableres 

I 1860 - 1880'erne etableres de første egentlige handelsskoler i de større, danske købstæder. Randers Handelsforening blev stiftet i 1840, men Handelsskolen i Randers etableres først i 1877. Søren Møllers Gades Skole er hjemsted for handelsskolen.

1957: Handelskolen får sin egen bygning

Handelsskolen får sin egen bygning på Rådmands Boulevard i 1957. Randers Kommune skænkede grunden, som havde en værdi af 70.000 kr. Det koster 1.170.000 kr. at opføre skolen, som rummer 18 klasseværelser. Handelsskolen blev udvidet i 1969, 1972 og 1976 - og flere gange siden hen.

1961: Handelsgymnasiet kommer til

I 1961 etableres handelsgymnasiet med 21 elever, og i 1963 dimitterer de første handelsstudenter fra Helligåndshuset. Konen med æggene blev bekranset, og en fast tradition er indført.

1976: Den etårige handelseksamen

Den etårige handelseksamen opstår i 1976 - og nedlægges igen 30 år senere.

1977: 100 års jubilæum

100 år efter den første handelskole var der ansat 60 lærere, heraf 40 fastansatte. Skolen har haft 7 ledere. Elevtallet var i 1877 4 elever, i 1937 319 elever og i 2002 ca. 1900 årselever.

1983: Ny afdeling på Minervavej

I 1983 indvies skolens nye skole på Minervavej 57. Der er nu 2 skoleafdelinger.

1989: Den første videregående uddannelse

I 1989 etablerer skolen sin første videregående uddannelse, og i løbet af 4 år følger endnu 5 videregående uddannelser.

1991: Ny handelsskolereform

I 1991 kommer handelsskolereformen og med den store økonomiske og pædagogiske reformer.

Voksenuddannelse i Helenestræde

I 1992 etablerer skolen voksenuddannelsesafdeling i Helenestræde 1-3, og Søren Møllers Gades Skole forlades.

1991: Systemopbygning i de baltiske lande

I årene 1991-1997 gennemføres opbygningen af handelsskolesystemer i Estland, Letland og Litauen i samarbejde med Niels Brock CBC.

1998: Det Danske Erhvervsakademi

Det Danske Erhvervsakademi indvies i 1998 på Minervavej 63 - et nyt ideelt studiemiljø for skolens videregående uddannelser.

1999: Kompetencecenter opbygges

Industriens Viden- og Kompetencecenter opbygges i årene 1999-2002 med støtte fra Erhvervsfremme Styrelsen.

2001: ErhvervsAkademi NordØstjylland etableres

I 2001 etableres ErhvervsAkademi NordØstjylland, som består af erhvervsskolerne i Randers, Hobro, Hadsten, Grenå, Silkeborg og Odder.

2002: Erhvervsdrivende fond

Det jysk-fynske udviklingsprojekt Erhvervsforskningsakademiet udvikles fra 2001 og etableres som erhvervsdrivende fond 1. august 2002.

2006: Fusion mellem to skoler

I 2006 fusionerer Handelsgymnasiet Mariager Fjord i Hobro og Handelsskolen i Randers og bliver til Handelsskolen Minerva.

2007: Udvidelse af Minervavej 63

Handelsskolens afdeling på Minervavej 63 rummer efter udvidelse i 2007 ca. 3000 kvm centraladministration og en sammenlægning af kursusaktiviteter og videregående uddannelser. Helenestræde forlades.

2008: Del af Erhvervsakademi Dania

I 2008 bliver Erhvervsakademiet Minerva i Randers og Hobro en del af det nye, regionale erhvervsakademi, som får navnet Erhvervsakademi Dania. Minerva Erhverv blev en ny, selvstænding division for voksenuddannelser under Handelsskolen Minerva.

 

Teknisk skole

Skolens spændende historie går helt tilbage til 1859. Det år blev Randers Tekniske Skole oprettet under beskedne rammer i Helligåndshuset i Randers.

1859: Randers Tekniske Skole ser dagens lys

1859 er året, hvor Charles Darwin udgiver ”Arternes Oprindelse”. Det er også året, hvor Randers Tekniske Skole mandag 3. oktober bliver til virkelighed efter at have fået grønt lys af bystyret. Skolen bliver tildelt nogle beskedne lokaler på øverste etage i Helligåndshuset, og knap 20 elever indskriver sig på skolen. På skoleskemaet står der tegnelære, dansk og regning.

1864: Skolen er lukket i to år

På grund af uroligheder mellem Danmark og Preussen lukker skolen i januar 1864, og i februar bryder krigen ud. Danmark ender med at miste Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen, og landet er på randen af opløsning. Randers Tekniske Skole åbner igen 16. januar 1866, og de danske håndværkere kommer til at spille en central rolle i genopbygningen.

1891: Ny placering på Frederiksplads

Efter 32 år er Randers Tekniske Skole ved at vokse sig større end Helligåndshusets lokaler kan rumme. Skolens nye placering bliver Frederiksplads – det nuværende Østervold. Prisen for den nye bygning, der i dag kendes som Kulturhuset, bliver alt inklusive 99.947 kroner, hvoraf det offentlige yder to tredjedele. Skolen har nu 400 elever.

1911: Piger på skolebænken

Hele tre piger begynder samtidig på Randers Tekniske Skole i skoleåret 1911-12. Det er de første piger nogensinde på skolen. En af pigerne - tegneren Marie Hjuler – fortæller, at drengene i begyndelsen så på de kvindelige elever med en del skepsis, men at de med tiden blev gode kammerater. Den unge Marie Hjuler tager i fritiden ud og maler de gamle huse i Randers.

1945: Tyskerne beslaglægger skolen

På skolen går livet sin vante gang på trods af 2. verdenskrig. I 1941 kunne man have fejret 50-årsdagen for den nye skole på Frederiksplads. Skolens ledelse vælger dog at springe festlighederne over på grund af krigen. I krigens sidste dage beslaglægger nazisterne Randers Tekniske Skole for at bruge den som lazaret.

1966: Skolen flytter til Vester Allé

I 1966 sælger Randers Tekniske Skole sin bygning på Frederiksplads til kommunen og flytter ind i nybyggeriet på Vester Allé med forstander Ingvar Jensen som primus motor på projektet. Skolen har længe haft brug for at få samling på sig selv. Den er på det tidspunkt spredt ud over adskillige adresser, der også tæller gamle lager- og staldbygninger.

1975: De erhvervsfaglige grunduddannelser

Folketinget beslutter, at der i alle større byer skal være adgang til en bred, faglig grunduddannelse, som får navnet De Erhvervsfaglige Grunduddannelser. For Randers Tekniske Skole betyder det, at skolen ud over de traditionelle håndværksfag nu også får uddannelser som glaspuster, pottemager, tandtekniker, skrædder, skomager og optiker.

1987: Htx kommer til Randers

I 1982 oprettes det tekniske gymnasium (htx) som en forsøgsordning i Danmark. I 1987 kommer uddannelsen til Randers, hvor den hurtigt bliver populær blandt unge med teknik i blodet. Htx er den nyeste gymnasieuddannelse i Danmark. Før havde eleverne kun mulighed for at vælge mellem det almene gymnasium eller handelsskolen, hvis de ville fortsætte med en længerevarende uddannelse.

2000: Teknisk Gymnasium får nyt hjem

I år 2000 er der trængsel på gangene på Randers Tekniske Skole. Indtil nu har htx’erne delt lokaler med erhvervsuddannelserne på Vester Allé, men nu flytter Teknisk Gymnasium ind i en ny bygning, som skolen har bygget – ligeledes på Vester Allé.

2009: Skolen fejrer 150 års jubilæum

Randers Tekniske Skole kunne i 2009 se tilbage på 150 år, hvor skolen er vokset langt ud over de beskedne rammer, den først så i Helligåndshuset. Og skolen er under stadig forandring. Især de nye fag inden for wellness og fitness tegner til at blive store, ligesom teknisk gymnasium bliver stadig mere populært blandt de unge.

 

Ledelsesgrundlag

 

Mission - Vision - Værdier

 

Pejlemærker

 

Pædagogisk praksis

 

Samarbejde

 

Elevhotel

 

Uddannelsessortiment

Aktiv 3 Organisation
 

Organisation


Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers danner ramme om flere uddannelsesmiljøer, og er opdelt på campusser beliggende på 4 adresser i Randers samt i Pederstrup. Organisationen er forankret i en direktion og flere fællesfunktioner til at understøtte drift og udviklingsmuligheder i de lokale uddannelsesmiljøer.

Se det fulde organisationsdiagram.
 

Bestyrelse

 

Resultatløn

 

Uddannelsesudvalg

Aktiv 20 Information
 

Alkohol- og rusmiddelpolitik


Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers har fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Det betyder, at uanset hvor en studerende er elev på skolens ungdomsuddannelser, møder eleven de samme retningslinjer. Målet er, at elevernes ungdomsuddannelsesforløb præges af en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Tradium vil derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers samarbejder med Randers Kommune således, at vi sikrer, at elever, der har behov for hjælp, tilbydes dette bedst muligt. Information om dette sikres bl.a. gennem inddragelse af elever via fællesarrangementer og undervisning samt information til forældrene.

Se hele alkohol- og rusmiddelpolitikken.

 

Indkøb og udbud

 

Vedtægter

 

Årsrapporter

 

Diverse

Aktiv 19 Kontakt
 

Find os


Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers ligger på 4 campusser med forskellige uddannelser.

Find adresser og kontaktoplysninger

 

Find medarbejder

 
Nyheder

Studenter er klar på mere uddannelse

Se alle nyheder
Men inden studierne starter, skal der være tid til et sabbatår
LÆS MERE