Søg på tradium.dk

Om Tradium

Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på Tradium skal ses i forlængelse af skolens vision om at være en udviklende og attraktiv arbejdsplads med høj kvalitet.

Hovedindgang med Tradium logo T
 
 

Kvalitetsarbejde

Kvalitet

 

Vi arbejder løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af vores ydelser, og på den baggrund søger vi konstant inspiration fra omverdenen, ligesom vi løbende gennemfører kvalitetsvurderinger og kvalitetsforbedringer.

Skolens kvalitetsarbejde er funderet i principperne omkring Total Quality Management og kvalitetscirklen med løbende forbedringer. Tradium bruger i øvrigt den såkaldte EFQM-model (The European Foundation of Quality Management: http://www.efqm.org/) som en helhedsorienteret referencemodel for skolens strategiarbejde og samlede kvalitetsudvikling.

Tradium er medlem af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers kvalitetsnetværk omkring evaluering, samarbejde og benchmarking. Derforuden deltager skolen i et erfa-samarbejde indenfor kvalitetsområdet sammen med øvrige erhvervsskoler i Østjylland.

Læs mere om kvalitetsarbejdet på Tradium nedenfor.

 
 
Aktiv 3 Fælles for Tradium
 

Aktuelt værdigrundlag


Tradium har et værdigrundlag, der bygger på mission, vision og værdier.

Se mission, vision og værdier

Vi arbejder desuden med flere pejlemærker.

Se pejlemærker

 

Pædagogisk udgangspunkt

 

Kvalitetsudviklingssystem

 

Selvevaluering og indsatsområder

 

Nøgletal

 

Aktuelle evalueringer

 

Vedtægter

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Resultatlønskontrakter

 

Undervisningsmiljøvurdering

 

Elevråd

Aktiv 21 EUD/EUX
 

Samarbejdsaftaler


Følger senere.

 

Uddannelsesudbud

 

Særlige uddannelsesudbud

 

Lokale undervisningsplaner

 

Ordensregler

 

Deltagerbetaling

 

EUV (tidligere GVU)

Aktiv 15 HHX Randers
 

Generelt


Kvalitetsområdet ved gymnasierne rettes til i takt med gymnasiereformens implementering.

 

Læreplaner for obligatoriske fag

 

Læreplaner for valgfag

 

Studieretninger

 

Valgfag

 

Adgangskrav til videregående uddannelser

 

Studieplaner

 

Optagelse

 

Individuel kompetencevurdering

 

Deltagerbetaling

 

Studie- og ordensregler

 

Fastholdelsesstrategi

 

Aktuelle evalueringer

 

Kvalitetsudviklingssystem

 

Nøgletal

Aktiv 25 HTX
 

Generelt


Kvalitetsområdet ved gymnasierne rettes til i takt med gymnasiereformens implementering.

 

Uddannelsesudbud

 

Læreplaner for obligatoriske fag

 

Læreplaner for valgfag

 

Læreplaner for teknikfag

 

Valgfag

 

Adgangskrav til videregående uddannelse

 

Individuel kompetencevurdering

 

Prøver og eksamen

 

Fastholdelsesstrategi

 

Kvalitetsudviklingssystem

 

Nøgletal

Aktiv 27 Efteruddannelse
 

Udbudspolitik

 

Annonceringspligt og markedsføring

 

Planlagte uddannelsesaktiviteter

 

Særlige uddannelsesforløb

 

Vejledning om digital og manuel tilmelding

 

Optagelse

 

VisKvalitet/aktuelle evalueringer